Nieuws

Verschillen tussen biologische en gangbare voeding op een rij

Gepubliceerd op
4 september 2009

In het rapport “Voedselkwaliteit, veiligheid en gezondheid van biologische producten” zijn de verschillen op een rijtje gezet tussen biologische en gangbare voeding op het gebied van voedselkwaliteit, veiligheid en gezondheid. Hiervoor is de recente literatuur onderzocht. Op een aantal punten gaf de literatuur zeer eenduidig de verschillen aan. Het onderzoek is uitgevoerd door het Louis Bolk Instituut en RIKILT.

Voedselkwaliteit

Over de kwaliteit van verse producten bestaan al veel onderzoeksresultaten. Hieruit blijkt dat biologische groenten en fruit vaak meer bioactieve stoffen zoals antioxidanten bevatten. Ook het vitamine C-gehalte is gemiddeld hoger. Het eiwitgehalte van biologische graanproducten is lager in vergelijking tot gangbare graanproducten. Biologische melkproducten hebben een hoger gehalte aan omega-3 en CLA vetzuren en bevatten vooral in de zomerperiode een hoger gehalte aan vitamine E en β-caroteen.
De literatuur geeft weinig informatie over het behoud van kwaliteit tijdens de verwerking van het verse biologische product, en op welke wijze daarvoor het verwerkingsproces eventueel aangepast zou kunnen worden.

Veiligheid

Biologische plantaardige producten bevatten minder schimmeltoxines dan niet biologische en, zoals te verwachten, ook minder residuen van gewasbeschermingsmiddelen. Uit de publicaties blijkt dat de eieren van biologische hennen met vrije uitloop meer dioxines bevatten, maar dat de gehaltes onder de wettelijke norm blijven. Bij biologische varkens en kippen komen minder antibioticaresistente-bacteriën voor en bij biologische varkens waarschijnlijk minder Salmonella. Bij biologische vleeskuikens komt meer Campylobacter voor.

Het minder vóórkomen van bacteriën die resistent zijn tegen antibiotica bij biologische varkens en kippen is een interessante en maatschappelijk relevante bevinding. Bevestiging van deze resultaten en inzicht in de hiermee samenhangende managementfactoren kan, voor de biologische landbouw maar zeker voor de gangbare landbouw, belangrijke informatie opleveren om antibioticaresistentie te kunnen verminderen. Als hier meer over bekend is, kan de biologische sector kansen bieden voor de gangbare landbouw.

Effecten op gezondheid

Biologische voeding kan mogelijk een rol spelen bij de bescherming tegen allergische klachten of bij de goede opbouw van het immuunsysteem. Verder geeft de literatuur aanwijzingen dat consumptie van biologische voeding samen kan hangen met een lager lichaamsgewicht en mogelijk met een lager risico op chronische ziekten zoals hart- en vaatziekten en kanker.

Volgens de auteurs zijn meer studies nodig bij dieren en mensen om hardere uitspraken te kunnen doen over een eventueel effect van biologische voeding op gezondheid.

Lees hier het volledige rapport 'Voedselkwaliteit, veiligheid en gezondheid van biologische producten’.