Nieuws

Vermelden land van herkomst op voedsel: leuk maar niet onmisbaar

Gepubliceerd op
20 april 2012

De meeste consumenten waarderen het als op voedselproducten het land van herkomst wordt vermeld, maar ze zullen die informatie niet de doorslag laten geven bij hun aankoop van voedsel of voedingsmiddelen. Ze vinden de informatie 'nice-to-know', maar niet 'need-to-know'. Dat blijkt uit het onderzoek 'Voedsel labelen met land van herkomst: leuk, maar geen voorwaarde; Onderzoek onder Nederlandse consumenten' van het LEI, onderdeel van Wageningen UR.

In opdracht van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie deed het LEI panelonderzoek onder bijna 900 consumenten om te achterhalen welke waarde de consument hecht aan het vermelden van het land van herkomst op het etiket van eten en drinken en welke rol die vermelding speelt in het koopgedrag.

De waardering van consumenten voor het vermelden van de herkomst vertaalt zich niet zonder meer in koopgedrag, zo bleek. Vaak wordt hetzelfde product zonder herkomstvermelding ook gekocht of wordt de herkomstvermelding over het hoofd gezien.

Grofweg onderscheiden de onderzoekers drie groepen, waarvan alleen de kleinste er duidelijk positief tegenover staat: 14%. Tweederde van de consumenten zit met zijn of haar oordeel tussen positief en negatief in, terwijl 21% er in het geheel geen behoefte aan heeft. Consumenten die zich het land van herkomst achteraf kunnen herinneren, hebben daar meestal op gelet omdat ze Nederlandse producten willen kopen, omdat ze vinden dat het iets zegt over de kwaliteit of om te weten over welke afstand het product is vervoerd.

De meeste consumenten blijken overigens niet te weten dat het vermelden van het land van herkomst een verplichting is vanuit de EU. Dat er nogal wat organisatie achter de schermen nodig is om zulke vermeldingen te realiseren en te controleren, daarvan is ook lang niet iedereen zich bewust.

Downloads

Meer downloads

Links