Nieuws

Vergelijking bemesting in een bio fruitaanplanting van Conference

Gepubliceerd op
23 februari 2016

Eind 2015 liep het CCBT-project 'Vergelijking van verschillende types bemesting in een bio fruitaanplanting van Conference' af. In dit project werd er aandacht besteed aan bemesting binnen de biologische perenteelt. In deze proef naast de gangbare bemesting ook gekeken naar de mogelijkheden van het toedienen van drijfmest, digestaat of stalmest.

Tot op heden is er zowel in binnen- als buitenland heel weinig aandacht besteed aan bemesting binnen de biologische perenteelt. Vaak krijgen deze planten alleen snelwerkende meststoffen zoals bloedmeel. De plant krijgt dan allen stikstof, terwijl K ook belangrijk is. Daarom wordt er gekeken wat de mogelijkheden zijn van drijfmest, digestaatof stalmest.

Organische stof toevoegen

Naast voeding leveren deze meststoffen ook nog een zekere hoeveelheid organisch materiaal. Dit heeft een positief effect op bodemstructuur en het bodemleven. De vraag is echter of deze tragere meststoffen wel voldoende stikstof leveren aan het begin van het seizoen. Om dit te ondervangen werd in 2015 bij één object gebruik gemaakt van humuszuren om de mineralisatie en de opname te vergroten.

Bron: CCBT

Publicatie

Contact