Nieuws

Verbreding assortiment biologische boomkwekerij

Gepubliceerd op
1 december 2010

Het assortiment biologische boomkwekerijproducten is nog bescheiden. De Productwerkgroep Bomen wil hier verandering in brengen door publicatie van een lijst van soorten die qua ziektegevoeligheid in aanmerking komen om biologisch te kweken. Naast het rapport met de complete soortenlijst is ook een artikel in Boom in Business / Boomzorg verschenen met daarin een toelichting op het onderzoek.

De afnemers van Nederlandse boomkwekerijproducten zijn gewend te kiezen uit een zeer groot assortiment. Het assortiment biologische boomkwekerijproducten is echter nog bescheiden. Om de keuze te verbreden, is er behoefte aan kennis over laanbomen en sierheesters die particulieren en beheerders van openbaar groen aanspreken en die al bekend zijn bij deze afnemers.

De lijst is samengesteld op basis van informatie uit verschillende literatuurbronnen en op basis van ervaringen in meerjarige resistentieproeven van PPO. Resistentiegegevens uit commerciële bronnen, zoals kwekerscatalogi zijn buiten beschouwing gelaten.
Op de lijst staan vooral gezonde cultivars van gewassen die gewoonlijk wel ziekteproblemen hebben en enkele kleine wat onbekendere geslachten die in Nederland weinig last van ziekten en plagen hebben. In het artikel vertelt Hop: “Omdat de cultivars in de lijst zo gezond zijn, zijn deze soorten daarmee ook zeer geschikt voor gangbare telers”. Van grote geslachten zijn alleen soorten en cultivars opgenomen die het allerbeste scoren op resistentie tegen een voor die soort belangrijke ziekte, en die zeer goed tot uitstekend scoren op cultuur- en gebruikswaarde.

  • Contact informatie: Margareth Hop, PPO Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit

Downloads

Meer downloads