Nieuws

Verbetering biologische rassen stagneert

Gepubliceerd op
10 september 2014

De biologische landbouw zoekt tarwe-rassen die met weinig stikstof toch een goede bakkwaliteit geven. En uien met meer ziekteresistenties. Maar veredelingsbedrijven kunnen die nog niet leveren. Veredelaars houden te weinig rekening met de afwijkende omstandigheden voor de biologische teelt, zegt Aart Osman.

Biologische telers kunnen vaak geen rassen vinden, die geschikt zijn voor hun manier van telen. Ze zoeken rassen, die goed gedijen zonder chemische mest en gewasbeschermingsmiddelen en die voldoen aan de eisen van hun biologische afnemers. In het proefschrift analyseert Aart Osman hoe de veredeling en rassenregistratie behoort te veranderen om in te kunnen spelen op de behoeften van de biologische sector.

Andere selectiecriteria

Voor ui zoeken biologische boeren rassen met een betere weerbaarheid tegen ziektes en een betere bewaarbaarheid. Voor zomertarwe dienen rassen voor de biologische sector verbeterd te worden voor onkruidonderdrukking en bakkwaliteit. Het rassenonderzoek laat zien dat nieuwe rassen niet voldoen voor deze eigenschappen. Om rassen met dergelijke eigenschappen te kunnen leveren, zouden veredelaars hun manier van veredelen aan moeten passen. Zij zouden andere kruisingsouders moeten kiezen. Zij zouden prioriteit moeten geven aan andere criteria in de selectie en selecteren in een ander groei-milieu.

Wettelijke aanpassingen

Voor zomertarwe zal ook het Cultuur en Gebruikswaarde Onderzoek aangepast moeten worden. Dit is onderdeel van de wettelijk vastgestelde rassenregistratieprocedure. Dan pas kunnen veredelaars daadwerkelijk aangepaste rassen voor de biologische sector op de markt brengen.

Samenwerken biedt mogelijkheden

Met name tarweveredelaars, die betrokken waren bij het onderzoek, toonden belangstelling om de vereiste aanpassingen in hun veredelingsprogramma┬┤s toe te gaan passen. Echter, het gebruikelijke verdienmodel in de veredelingssector verhindert het veredelen voor kleine en opkomende sectoren, zoals de biologische sector.  Een samenwerking van de veredeling met betrokkenheid van partners uit de gehele productieketen wordt gezien als een mogelijke oplossing voor dit economische knelpunt.

Publicatie

Promotieonderzoek: Towards an improved variety assortment for the Dutch organic sector, Case studies on onion and spring wheat

Meer informatie

Contact

Aart Osman, Promovendus, tot 2011 aan het Louis Bolk Instituut verbonden

Edith Lammerts van Bueren, Plant Research International, Edith.lammertsvanbueren@wur.nl