Nieuws

Verbeteren welzijnsprestaties in de biologische veehouderij: praktijk en een toekomstvisie

Gepubliceerd op
5 maart 2012

In vijf biologische veehouderijsectoren is voor elke sector een concreet verbeterpunt aangepakt om het dierenwelzijn te verbeteren. De onderzoekers van Wageningen UR Livestock Research en Louis Bolk Instituut doen verslag van deze verbeteringen op de korte termijn. Het rapport geeft ook een aanzet tot een visie om het dierenwelzijn op de lange termijn te verbeteren.

Aanzet visie op dierenwelzijn voor de lange termijn

Op basis van literatuur en interviews zijn trends gesignaleerd, die twee toekomstbeelden opleveren als aanzet voor een door de sector zelf te ontwikkelen visie op dierenwelzijn in de gehele biologische veehouderij, dus over diersoorten heen. De onderzoekers concluderen dat de korte-termijn speerpuntprojecten wel enige verbetering in dierenwelzijn hebben opgeleverd, maar dat er op korte termijn geen grote sprongen in dierenwelzijn worden verwacht. Wel signaleren ze in de sector een breed besef dat er stappen gezet moeten worden om de koploperspositie in de markt ten aanzien van dierenwelzijn te bestendigen.

Bij een passieve houding van de sector wordt er concreet weinig of geen vooruitgang geboekt en wordt de biologische veehouderij mogelijk ingehaald door (het tussensegment in) gangbaar, al dan niet gepaard gaand met de nodige (negatieve) media-aandacht.

Bij een (pro-)actieve houding worden de ontwikkelingen in de biologische veehouderij verder vormgegeven vanuit respect voor de heelheid van mens en dier. De meer pragmatisch-ingestelde bio-boer zet een welzijnsvriendelijk product voor een schappelijke prijs in de markt. Tegelijkertijd ontwikkelt zich het bio-plus segment. Hoe dat er precies uit moet zien is nog niet precies duidelijk. Mogelijk worden daarin ook wel moderne IT-technieken zoals GPS gebruikt. In dit scenario zullen systemen, maar ook dieren, de producenten en de consumenten veranderen. Fokkerij richt zich op een lagere productie, waarbij de dieren substantieel langer leven en efficiënter omgaan met voedsel van lagere kwaliteit (meer gras en minder graan of soja). Ingrepen behoren definitief tot het verleden. Voor de veehouder zijn andere waarden dan geld belangrijk. Dierenwelzijn en diergezondheid worden op een transparante wijze gemonitord zodat de welzijnsclaims ook daadwerkelijk worden aangetoond. Biologische varkens in het plus segment zijn bijvoorbeeld niet slechts ongecoupeerd, maar ze blijven daadwerkelijk voorzien met een mooie krulstaart waaraan bovendien een mooie pluimstaart zit: welzijn met een krul en een pluim.

Deze twee scenario’s hebben verschillende gevolgen voor de korte termijn. Het passieve scenario nodigt uit om niets te doen, en dus ook geen energie te steken in “oeverloze” discussies of het uitwerken van een visie op de toekomst. In het (pro-)actieve scenario is die systematische uitwerking juist wel belangrijk, inclusief het intensiveren van korte-termijn daadkracht en lange-termijn uithoudingsvermogen. Een innovatieplatform kan daarbij een ondersteunende rol spelen.

Het rapport kan dienen als basis voor een stevige discussie binnen de biologische veehouderij. Wat denkt u zelf? Is het werk aan dierenwelzijn binnen de biologische sector al af of legt de biologische sector de lat voor zichzelf steeds hoger?

Verbeterpunten

Over vier van de vijf verbeterpunten is in het najaar 2011 een biokennisbericht verschenen. Over het verbeterpunt Aanbieden van ruwvoer aan pluimvee is een artikel geschreven in het vakblad Pluimveehouderij.

Melkvee: Hoornloos fokken

Biokennisbericht Hoornloos fokken

Contactpersoon: Gidi Smolders, Livestock Research Wageningen UR, gidi.smolders@wur.nl

Varkens: Reductie van biggensterfte

Biokennisbericht Bigvitaliteit

Contactpersoon: Herman Vermeer, Livestock Research Wageningen UR, herman.vermeer@wur.nl

Melkschapen: Reductie van lammerensterfte

Biokennisbericht Lamvitaliteit bij melkschapen.

Contactpersoon: Jan Verkaik, Livestock Research Wageningen UR, jan.verkaik@wur.nl

Geiten: Klim- en schuurmogelijkheden

Biokennisbericht Omgevingsverrijking voor geiten

Contactpersoon: Cynthia Verwer, Louis Bolk Instituut, C.Verwer@Louisbolk.nl

Pluimvee: Aanbieden van ruwvoer

Artikel Van jongs af veel vezels, De Pluimveehouderij, 14-10-2011

Contactpersoon: Cynthia Verwer, Louis Bolk Instituut, c.verwer@louisbolk.nl

  • Contact informatie:  Marc Bracke, Livestock Research Wageningen UR

Downloads

Meer downloads

Links