Nieuws

Veevoer uit de Overijsselse regio

Gepubliceerd op
5 januari 2011

Een groep Overijsselse boeren teelt lupine en wintergerst voor veevoer. Het gewas gaat naar veehouders in de directe omgeving, om de regionale kringloop van grondstoffen te kunnen sluiten. Het novembernummer van KennisOnline bericht over deze praktijkproef in het kader van het project ‘Echt Overijssel!’ waarin Wageningen UR Livestock Research samenwerkt met Natuurmonumenten, de organisatie voor streekproducten uit het Vechtdal Dianthus en andere kennisinstellingen, waaronder CLM en Louis Bolk Instituut.

Naast de regionale productie van veevoer bevorderen de boeren ook de opkomst van akkerkruiden op hun percelen. Volgens projectleider Ina Pinxterhuis is de combinatie van functies – in dit geval landbouw en biodiversiteit – de essentie van het project Echt Overijssel! Regionale afzet van veevoer kan een bijdrage leveren aan het inkomen van de deelnemers. “De economische component is erg belangrijk. Zonder rendement geen vooruitgang die beklijft,” aldus Pinxterhuis.

Agrarisch natuurbeheer

Het project Echt Overijssel! streeft naar meer planten- en dierensoorten op landbouwgrond, regionaal gesloten kringlopen en nieuwe regionale activiteiten en producten. Zo werken natuurorganisaties en boeren samen aan agrarisch natuurbeheer, waarbij ze van elkaar leren. “Zo worden ook de pijnpunten in de regelingen voor agrarisch natuurbeheer duidelijk,” zegt Pinxterhuis.

Netwerken van boeren

Binnen het project draaien nog twee netwerken van boeren. De ene groep doet proeven met de teelt van verschillende grassoorten om zo te proberen de ruwvoerproductie te verhogen. Daardoor is minder krachtvoer nodig. Ook wil deze groep meer veevoergrondstoffen uit de eigen regio betrekken. De andere groep werkt aan de regionale verkoop van duurzaam geproduceerd vlees onder het motto ‘Natuurboer uit de buurt’ en aan het gezamenlijk produceren en benutten van zonne-energie onder het motto ‘Regionale Zonnekracht’.

Pinxterhuis: “De druk op het Overijsselse platteland is groot. Door meerdere functies te combineren kun je die druk verlagen”.

Downloads

Meer downloads

Links