Nieuws

Veehouder behoudend in zijn weidevogelbeheer

Gepubliceerd op
2 juli 2009

Melkveehouders met moderne melkveebedrijven zijn geneigd om weidevogelbeheer te doen met bekende maatregelen. Ze kiezen voor traditionele methoden als extensivering. Introductie van high tech in de bedrijfsvoering en intensieve samenwerking met collega veehouders zijn minder populair.

Dit is een conclusie uit een onderzoek over effectief weidevogelbeheer op moderne melkveebedrijven. Met geïnteresseerde melkveehouders is samengewerkt om van innovatieve ideeën te komen tot praktisch uitvoerbare plannen. De innovatieve ideeën komen uit de brochure ‘Innoveren voor weidevogels’.

Een van de innovatieve ideeën uit de brochure is de weidevogelboerderij. Een bedrijf waarbij het weidevogelbeheer centraal staat in de bedrijfsstrategie. In Nederland zijn er al een handvol veehouderijbedrijven ingericht als weidevogelboerderij.

Een weidevogelboer gaf aan in dit onderzoek dat er behoefte is aan kennisuitwisseling tussen deze ondernemers onderling. Hiermee kunnen vragen beantwoord worden op ‘technisch’ veehouderij gebied.

In 2009 wordt dit idee in een vervolgproject uitgevoerd. Hiermee wordt de zichtbaarheid van weidevogelboeren vergroot en vooral de kennisuitwisseling tussen deze ondernemers vergroot. Op een website worden ideeën, vragen en antwoorden van 5 weidevogelboeren in kaart gebracht. Ook zullen experts vragen beantwoorden en het bedrijf op effectiviteit beoordelen.

Het onderzoek is uitgevoerd door de Animal Sciences Group van Wageningen UR. Het is gefinancierd door het ministerie van LNV binnen het kader van het Beleidsondersteunend Onderzoek in het programma Systeeminnovatie Multifunctionele Bedrijfssystemen (BO-07-007-001).

Download hier het rapport.