Nieuws

Vaststellen energie- en eiwitbehoefte van biologische leghennen

Gepubliceerd op
1 oktober 2009

Wageningen UR Livestock Research doet onderzoek naar de optimale energie-/eiwitbehoefte van biologische leghennen – meer specifiek de methioninebehoefte – waarbij rekening wordt gehouden met seizoensinvloed en energiegehalte van het voer. De optimale energie-/eiwitbehoefte voor hennen die gehouden worden onder biologische omstandigheden is niet eerder wetenschappelijk getoetst.

Andere energiebehoefte

Onderzoeker Marinus van Krimpen van Wageningen UR Livestock Research: “Dit onderzoek komt voort uit een literatuurstudie (Van Knegsel en Van Krimpen, 2008), waarmee we de sector konden aantonen dat de energiebehoefte van biologische leghennen anders is dan die van gangbare, en dat er verschil is tussen de zomer- en winterperiode. Onze bevindingen werden gestaafd door geluiden uit de praktijk. Dat verschil willen we met dit onderzoek scherp en inzichtelijk krijgen, zodat biologische legpluimveehouders er hun voordeel mee kunnen doen. De proef loopt inmiddels ruim 2 maanden. De resultaten tot nu toe laten zien dat er een duidelijke dosis-responsrelatie is tussen het eiwit-/methioninegehalte in het voer en de eiproductie. Dit biedt ons straks de gelegenheid om een duidelijke uitspraak over het optimale eiwitgehalte te doen. Eind september is in Wageningen eveneens een proef gestart in speciale respiratiecellen, waarbij het energie- en eiwitverbruik van kippen bij 11, 16 en 210 Celcius wordt gemeten. Hierin nemen we ook het effect van bevedering (goed vs. 50% kaal) en het effect van activiteit (veel vs. weinig beweging) mee. Dit project sluit goed aan op ons biologisch onderzoek”.

Variatie in omgevingstemperatuur

Het onderzoek van Wageningen UR Livestock Research vindt plaats in een accommodatie van 16 kleine hokjes met uitloop. Het experiment omvat twee ronden, waarin de hennen worden gevolgd in de leeftijd van 18 tot 35 weken. De eerste ronde is gestart in juli 2009 en is representatief voor de zomerperiode. De tweede ronde start in november a.s. en geeft ons inzicht in de energie-/eiwitbehoefte tijdens de winterperiode.

Workshop/studiedag voor biologische legpluimveehouderij

Bij het project zijn diverse stakeholders betrokken die meedenken en (praktische) input leveren bij alle fasen van het project. De eerste fase van het project (werkplan maken en aanpassen accommodatie) is medio 2009 afgerond. De onderzoeksproef loopt nog tot februari 2010. Juni 2010 worden de definitieve onderzoeksresultaten verwacht. Zo mogelijk wordt dan ook een workshop/studiedag voor de biologische legpluimveehouderij georganiseerd.

Klik hier voor de samenvatting en de volledige tekst van het rapport "Energie- en eiwitbehoefte van biologisch gehouden pluimvee"