Nieuws

Vaste rijpaden verdient zich snel terug

Gepubliceerd op
11 oktober 2011

Het toepassen van vaste rijpaden vraagt enige aanpassing in de bedrijfsvoering en mechanisatie. Deze investering zal met hogere opbrengsten terugverdiend moeten worden. PPO rekende meerdere varianten van vaste rij-paden door. Voor biologische bedrijven lijkt een meeropbrengst van 2-3% voldoende om de overstap te maken.

In de praktijk komen meerdere varianten van vaste rijpaden voor. In de doorrekening zijn zogenaamde seizoensrijpaden en rijpaden met permanent onbereden bedden meegenomen. Seizoenspaden vraagt minder aanpassingen en wordt bij relatief kleine meeropbrengsten (1-3%) al goedgemaakt. Bij geïntegreerde bedrijven blijkt dit hoger (5-7%) te liggen, hetgeen samenhangt met verschillen in opbrengstprijzen (kilo x prijs). Voor toepassing van onbereden bedden liggen de verhoudingen ongeveer hetzelfde. Voor biologische bedrijven bij 2-3% en voor geïntegreerd 5-7%.

Hoewel onbereden bedden nog weinig consequent worden toegepast, lijken de voordelen op te wegen tegen de noodzakelijke aanpassingen en investeringen. Door verbetering of behoud van de bodemstructuur neemt de bodemkwaliteit en daarmee ook de opbrengsten toe. Bijkomend voordeel is een minder energieverbruik door lagere bodemweerstand, dus minder noodzakelijke trekkracht.

Het omslagpunt hangt af van de bedrijfsomvang en – inrichting (teeltplan) en de prijzen van het geoogste gewas. Mede hierdoor is het systeem eerder rendabel voor biologische bedrijven. Onbereden bedden leent zich goed voor Niet Kerende Grondbewerking wat ook betere bodemkwaliteit voor ogen heeft.

Downloads

Meer downloads

Links