Nieuws

Van je relaties moet je het hebben

Gepubliceerd op
9 februari 2010

Natuurgebieden in en buiten de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) zijn geen geïsoleerde eilanden zonder een relatie met hun omgeving. Voortdurend is er een uitwisseling van materie en organismen gaande, waardoor de kwaliteit van zowel het natuurgebied als van de omgeving mede bepaald wordt. Rond natuurgebieden liggen gronden die een andere bestemming hebben. De vraag is of een zone van biologische bedrijven rondom natuurgebieden een hogere kwaliteit van het natuurgebied zelf oplevert. In het rapport wordt aannemelijk gemaakt dat deze vraag positief kan worden beantwoord.

In het onderzoek wordt een omgeving rond een natuurgebied een zone met gangbare landbouw vergeleken met een zone met biologische landbouw. De relaties tussen natuurgebieden en de omringende landbouwgebieden worden nader uitgewerkt, zoals relaties via het watersysteem, via de lucht, biotische relaties, stofkringlopen, sociale omgeving, en ook de relaties biologische boer en natuurbeheerder.

Het rapport onderscheidt ondermeer de volgende oorzaken van de meerwaarde van een schil van biologische landbouw rond natuurgebieden:

  • Biologische landbouw is minder vervuilend en dus minder belastend. Er komen minder eutrofier├źnde stoffen zoals nitraat en ammoniak in de natuur terecht, zodat er minder verruiging optreedt.
  • Biologische landbouwgebieden hebben meer te bieden aan wild en kan zo fungeren als ecologische verbinding tussen natuurgebieden
  • De biologische boer is, met zijn streven naar het sluiten van kringlopen, meer ge├»nteresseerd in het gebruik van organisch materiaal uit natuurgebieden, en daarmee een belangrijke bijdrage leveren aan beheer van de natuurgebieden
  • Het natuurbeheer is goed te koppelen met andere activiteiten zoals recreatie en werkt daarmee drempelverlagend voor zowel natuurbeheer als landbouw.


Downloads

Meer downloads

Links