Nieuws

Tunnelteelt kerstomaat waardige invulling in de zomer

Gepubliceerd op
1 april 2014

Tunnelopstellingen worden vaak ingezet om het seizoen te verlengen. Toch kan, voornamelijk bij directe verkoop, de invulling van een zomerteelt met vruchtgroenten ook interessant zijn. De teelt van kerstomaatjes is zeker aangewezen omdat het teeltseizoen net iets langer is dan van andere types tomaat onder tunnel. Maar welk ras is het meest geschikt om te telen in koepel?

Niet enkel ziekte- en koudetolerantie zijn belangrijk, de telers wilden tevens weten of het bij bepaalde rassen mogelijk is de tomaatjes aan de plant ‘te bewaren’ tijdens het najaar, zonder dat ze barsten.

De verschillende rassen werden gezaaid op 22 april 2013. Er werd geopteerd om ongeënte planten te gebruiken daar de rotatie in koepel vaak ruim genoeg is, zodat de druk van wortelknobbelaaltjes en andere grondgebonden ziekten en plagen niet al te groot is. Op 5 juni 2013 werd er geplant in vier herhalingen, dit op een afstand van 45 cm in de rij en 90 cm tussen de rij. De oogst startte op 5 augustus 2013.

Het belangrijkste probleem waarmee de teelt te kampen heeft, is echte meeldauw. Ook valse meeldauw kan voorkomen naar het einde van de teelt toe, maar in deze proef was de druk eerder laag. De vruchten oogstklaar aan de plant laten hangen kan, maar rassenkeuze is dan uiterst belangrijk. Voor de teler zal de keuze van het ras grotendeels afhangen van welk type tomaat en welke sortering hij wenst. Voor de kerstomaten komen Conchita, met een eerder hoog vruchtgewicht, en Nun 09011, met een gemiddeld vruchtgewicht, goed uit de proef. Wanneer de opbrengst primeert, wordt echter vaak een beetje ingeboet in vruchtkleur. Bij de types pruimtomaat en San Marzano springt McDreamy als geschikt ras uit de proef, onder andere door zijn hoge opbrengst. Het vruchtgewicht is echter ook hoog van dit ras. Delicacy scoort hier eveneens goed, zeker wanneer ook de gevoeligheid voor echte meeldauw mee in rekening wordt gebracht. De rassen Garincha en Tz 551 zijn enkel aan te raden als er naar smaak wordt geteeld, want de opbrengst en het aandeel klasse 1 is eerder beperkt.

Bron: CCBT

Publicatie

Tunnelteelt kerstomaat waardige invulling in de zomer

Contact

Justine Dewitte (PCG), justine.dewitte@proefcentrum-kruishoutem.be