Nieuws

Tulpengalmijt en vuur veroorzaken uitval in gebruikswaarde onderzoek

Gepubliceerd op
24 februari 2010

Biologische bloembollentelers kiezen cultivars uit het reguliere assortiment. Onduidelijk is of deze cultivars geschikt zijn voor het biologische teeltsysteem. Proeftuin Zwaagdiijk toetste meerdere cultivars in een gebruikswaarde onderzoek. Tulpengalmijt en “vuur” zijn de meest bedreigende belagers van het gewas. Maar in 2009 veroorzaakte ook hagel schade. Zowel in 2008 als 2009 vielen de opbrengsten tegen, gemiddeld 265 leverbaar in 2008 en 180 in 2009.

Teeltseizoen 2007-2008

Het seizoen 2007/2008 was ongunstig voor de bollenteelt, Na een vroege opkomst in februari volgde een koud voorjaar tot in april. Een droge warme periode vanaf mei beperkten de doorgroei van het gewas. Het hoogst aantal kilo’s plantgoed gaven Friendship en India.

Botrysis Tulipae (vuur) ontwikkelde zich vanaf april in het veld. Vooral Royal Love was gevoelig voor vuuraantasting. Na oogst en tijdens bewaring zijn de bollen getest op aanwezigheid van zuur veroorzaakt door Fusarium oxysporum. Direct na oogst (10 dg) werd er geen zuur aangetroffen bij Erna Design, Euro Vivi en Jive.

Teeltseizoen 2008-2009

De opbrengsten in het seizoen 2009/2009 waren nog lager. Dit als gevolg van aantastingen door tulpengalmijt. Hoewel de bollen uit de ULO kwamen, was de besmettingsgraad hoog. Als gevolg hiervan is de wortelgroei sterk geremd. Bij standaard cultivar Leen van der Markt en Friendship werden de hoogste uitval gevonden, met als gevolg zeer lage opbrengsten. Royal Love en Jazz gaven nog de hoogste aantal kilo’s plantgoed.

Ook bij de broei zijn galmijten aangetroffen, dit ondanks de ULO behandeling vooraf. In de eerste trek bij Royal love en Friendship, maar bij latere trek ook bij andere cultivars. Naast tulpengalmijten zijn er ook stromijten aangetroffen die vermoedelijk ook schade veroorzaken.

In het gebruikswaarde onderzoek zijn de volgende cultivars getoetst: Leen van der Mark, Bolroy Silver, Cerise Parrot, India, Jazz, Royal Love, Friendship , Erna Design, Euro Vivi, Jive

Klik hier voor het rapport 'Biologische bolbloemen- en bollenteelt, daar gebeurt het!: Gebruikswaarde onderzoek biologische tulp, verslag van eerste serie cultivars'

Downloads

Meer downloads