Nieuws

Toxoplasma-infecties verminderen door goede plaagdierbestrijding

Gepubliceerd op
20 september 2007

In de welzijnsvriendelijke varkenshouderij is een toename van Toxoplasma-infecties geconstateerd. Op deze bedrijven is de kans op interactie tussen vee en eventueel aanwezige plaagdieren groter dan in de reguliere veehouderij. Plaagdieren zoals de bruine rat, veldmuis, huisspitsmuis, bosmuis en huismuis kunnen de ziekmakende Toxoplasma-parasiet op varkens overbrengen.

Besmetting van het dierlijke product kan de voedselveiligheid in gevaar brengen. Beheersing en preventie van plaagdieren in de welzijnsvriendelijke varkenshouderij zorgt voor een daling van het aantal met Toxoplasma besmette varkens bij aflevering voor de slacht. Dit blijkt uit recent onderzoek naar plaagdierbestrijding op drie biologische bedrijven door ASG van Wageningen UR en het Instituut Pasteur in Brussel. Zij hebben het plaagdierenprobleem onderzocht op drie biologische bedrijven. Het rapport adviseert de bestrijding van plaagdieren op te nemen in het kwaliteitssysteem voor de welzijnsvriendelijke varkenshouderij. Als plaagdieren eenmaal op het bedrijf voorkomen zijn ze diervriendelijk te bestrijden, maar relatief eenvoudige maatregelen kunnen plaagdieren buiten het bedrijf houden.

Meer informatie:

Klik hier voor de samenvatting en de volledige tekst van het rapport "Effect van plaagdierbestrijding op Toxoplasma gondii infecties bij enkele probleembedrijven in de welzijnvriendelijke varkenshouderij"