Nieuws

Totale consumentenbestedingen voedsel dalen; aandeel duurzaam voedsel stijgt

Gepubliceerd op
5 juni 2014

De totale consumentenbestedingen aan voedsel daalden in 2013 met 0,4 procent ( € 173 miljoen). De bestedingen aan duurzaam geproduceerd voedsel stegen juist met 10,8 procent tot bijna € 2,5 miljard. Dat is € 257 miljoen meer dan in 2012. Duurzaam voedsel is de belangrijkste, en in veel gevallen de enige, groeimarkt in retail en food service. Dat blijkt uit de Monitor Duurzaam Voedsel 2013 die LEI Wageningen UR in opdracht van het ministerie van Economische Zaken heeft opgesteld.

LEI

Van alle verkochte voeding was in 2013 6,1 procent 'duurzaam'. In 2012 was dat nog 5,5 procent. De groei vond plaats in alle gemeten kanalen: supermarkt, speciaalzaak en de 'out of home' sector, waaronder restaurants, catering, benzinestations en zorginstellingen. Alle elf gemeten keurmerken of labels behalve Milieukeur noteerden hogere omzetten, van 5 tot 500 procent. Biologisch is goed voor 40,1 procent van de duurzame aankopen, UTZ Certified voor 19,7 en Beter Leven voor 19,2 procent.

Consument bepaalt verduurzaming voedselketen

Maar wie is nu eigenlijk de bepalende actor in de keten als het gaat om verduurzaming? LEI-onderzoekers hebben gekeken hoe alle partijen in de voedselketen invloed kunnen uitoefenen op het proces van verduurzamen. In lijn met eerder onderzoek naar duurzame ketens (Seuring & Müller, 2008) zien zij dat de supermarkt veel macht heeft; hier ontmoeten aanbod en consumentenvraag elkaar.  Naast de macht van de supermarkt, hebben consumenten en belanghebbenden een belangrijke rol. De overheid en toeleveranciers spelen een kleinere rol, maar alle partijen in de keten zijn belangrijk; zonder samenwerking zal verdere verduurzaming stagneren.

Zo bepaalt de retail wat het assortiment is, de overheid bepaalt de kaders: wanneer is een product duurzaam en wanneer niet. Belangenbehartigers hebben met name een aandeel in het veranderen van de publieke opinie en het organiseren van consumenten, wat zorgt voor druk op de retail en de producenten. Maar uiteindelijk bepalen de consumenten omdat zij besluiten producten wel of niet te kopen. Producten die niet gekocht worden verdwijnen van de markt. De verduurzaming in de voedselketen is het meest gebaat bij consumenten die (meer) gebruik maken van deze macht.

Publicaties


Contact

J.H. Bakker, LEI, johan.bakker@wur.nl