Nieuws

Teelt van bataat populair in Vlaanderen

Gepubliceerd op
26 april 2018

Half mei is het zover, dan komt het plantmateriaal van bataat toe op PCG en worden de geplande proeven voor 2018 aangelegd. Met de warmere temperaturen in het vooruitzicht hopen we alvast dat niet alleen de teler maar ook de bodem warm loopt voor bataat.

Om deze nieuwe teelt verder te optimaliseren staan verschillende proeven op het programma in 2018. Enerzijds wordt uitvoerig aandacht besteed aan een vergelijking van de meest voorkomende rassen en de verschillende types plantmateriaal die voorhanden zijn. Daarnaast wordt gefocust op teelttechniek. Zowel het gebruik van zwarte folie en t-tape als de invloed van plantdiepte worden onderzocht. Tenslotte wordt ook een bemestingsproef en een screening van herbiciden uitgevoerd. PCG heeft reeds een eerste beknopte teelthandleiding voor bataat opgemaakt na 2 jaar proeven.

Bron: CCBT

Meer informatie

Contact

Annelien Tack, PCG, annelien@pcgroenteteelt.be en Tijl Ryckeboer, PCG, tijl@pcgroenteteelt.be