Nieuws

Tagetes zijn ook rendabel voor de Akkerbouw

Gepubliceerd op
16 februari 2015

Resultaten uit een meerjarig veldexperiment laten zien dat de teelt van afrikaantjes, Tagetes patula, de besmetting van wortellesieaaltjes sterk en langdurig verlaagd.

Daarnaast heeft Tagetes ook een positief effect op andere bodemeigenschappen. De economische analyse laat zien dat inzet van Tagetes ook rendabel kan zijn om het wortellesieaaltje in een akkerbouwrotatie te beheersen. Het netto financiële rendement van de rotatie met Tagetes na zomergerst was circa € 300,- per hectare per jaar hoger dan de rotatie met zwarte braak na zomergerst.

Meer informatie

Flyer: Tagetes zijn ook rendabel voor de Akkerbouw

Contact

Johnny Visser, Wageningen UR, johnny.visser@wur.nl