Nieuws

Symposium Teeltsystemen Tuinbouwrelatiedagen

Gepubliceerd op
1 december 2014

Tijdens het symposium op 26 november werden diverse voorbeelden getoond van vernieuwing van teeltsystemen. Deze werden gepresenteerd in twee parallel sessies. Eén gericht op technologisch georiënteerde vernieuwingen zoals Teelt de grond uit en één gericht op agro-ecologisch georiënteerde vernieuwingen zoals duurzaam bodembeheer.

Uitdagingen in markt en maatschappij vragen om aanpassingen van de teeltsystemen in de tuinbouw in geheel Europa. In de maatschappij gaat het vooral om verminderen van emissies van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen maar ook om klimaatverandering en biodiversiteit. In de markt gaat het vooral om leveringszekerheid naar afnemers toe o.a. via zorgen voor continue aanvoer van goede kwaliteit. Dit was reden voor Wageningen UR en Vollegrondsgroente.net om in Venray tijdens de Tuinbouwrelatiedagen een symposium te organiseren over de noodzaak van vernieuwing van teeltsystemen.

Vernieuwingen van teeltsystemen

Tijdens het symposium werden diverse voorbeelden getoond van vernieuwing van teeltsystemen. Deze werden gepresenteerd in twee parallel sessies. Eén gericht op technologisch georiënteerde vernieuwingen zoals Teelt de grond uit en één gericht op agro-ecologisch georiënteerde vernieuwingen zoals duurzaam bodembeheer.

Technische spoor

In de sessie van het technische spoor werd een overzicht gegeven van Teelt de grond uit voor bladgewassen, prei, zomerbloemen en boomteelt door John Verhoeven (Wageningen UR), Robert Sandee (teler), Henk van Reuler (Wageningen UR) en Matthijs Blind (Proeftuin Zwaagdijk). Naast technische aspecten kwamen ook markt en economische aspecten aanbod. Peter Does (Nunhems) schetste een overzicht van de internationale ontwikkelingen rond teelt van bladgewassen op water. Tot slot heeft Willem van Eldik (DLV Plant) een overzicht gegeven van de ontwikkelingen in de aardbeienteelt vanuit de vollegrond naar teelt op stellingen en teelt in de kas.

Agro-ecologische spoor

In de sessie van het agro-ecologische spoor stonden bodem, bemesting en weerbaarheid centraal. Sjoerd Smits (Hortinova) gaf in zijn presentatie aan dat met een goede bodem de stikstofbemesting fors gereduceerd kan worden. Wim Peeters (biologische teler) presenteerde zijn wijze van werken. Een groot knelpunt daarin is toch de stikstofbeschikbaarheid. Met vlinderbloemige groenbemesters en maaimeststoffen kan die wel vergroot worden, zo presenteerde Annelies Beeckman (Inagro B) maar soms blijft er een tekort. Koen Willekens (ILVO B) presenteerde dat compostgiften bijdragen aan de bodemkwaliteit en dat je ook zelf compost kan maken uit de reststromen op je bedrijf. Wijnand Sukkel (Wageningen UR) presenteerde dat er diverse mogelijkheden zijn om de weerbaarheid van systemen te vergroten waardoor bespuitingen beperkt kunnen worden en/of opbrengsten verhoogd kunnen worden.

Teeltsystemen weerbaarder en robuuster

In het plenaire deel van het symposium benadrukte Janjo de Haan (Wageningen UR) in zijn presentatie dat enerzijds technologische vernieuwingen ook aandacht moeten hebben voor de ecologie van het teeltsysteem om het weerbaarder en robuuster te maken. Bijvoorbeeld in de teelt op water wordt nu onderzoek gedaan naar hoe het bioleven in het water te sturen is om zo de groei van het gewas te optimaliseren. Anderzijds hebben agro-ecologische vernieuwingen ook technologie nodig voor een efficiënte uitvoering. Bijvoorbeeld GPS-technieken maken het mogelijk om een vasterijpadensysteem te gebruiken en teelt in stroken te doen om de weerbaarheid te vergroten.

Samenwerking zoeken

Het symposium werd afgesloten met een presentatie van gedeputeerde van de provincie Limburg Patrick van der Broeck. Hij benadrukte dat ondernemers zelf de handschoen moeten oppakken en dat ze samenwerking moeten zoeken met andere partijen en daarbij over de grenzen van de eigen sector heen moeten durven kijken.

Presentaties

Parallel sessie 1 Technisch spoor

Parallelsessie 2 Agro-ecologische spoor

Deel 2

Contact

Janjo de Haan, Wageningen UR, janjo.dehaan@wur.nl