Nieuws

Sturing mestgedrag voorkomt mineralenverlies bij weidegang

Gepubliceerd op
29 april 2009

Tijdelijk oponthoud van biologische drachtige zeugen op de verharde uitloop zorgt ervoor dat ze gedurende de dag 25% meer op de uitloop en 7% minder in de weide mesten dan zeugen die onbelemmerde toegang tot de weide hebben. Daarnaast is door gebruik van een zandbak 15% minder mest op de uitloop of in de weide terechtgekomen. Volgens Wageningen UR bieden deze onderzoeksresultaten perspectief om mineralenverliezen in de weide te voorkomen.

Sturing mestgedrag

Voor biologische zeugen geldt binnen de EU-regelgeving een uitloop van 1,9 m2 per zeug. SKAL stelt daarboven dat elke zeug, met uitzondering van zogende zeugen, permanent de beschikking moet hebben over een onverharde uitloop van minimaal 40 m2 ofwel weidegang. Het mesten en urineren in de weide kan echter leiden tot plaatselijke overbemesting en dus uitspoeling met grondwatervervuiling en mineralenverlies tot gevolg. Wageningen UR heeft daarom onderzocht of het mestgedrag van zeugen zodanig is te sturen dat minder mest en urine in de weide terechtkomen. Het onderzoek is uitgevoerd in het najaar van 2008. Het mestgedrag van drachtige zeugen die gedurende de hele dag onbelemmerde toegang hadden tot een zandbak en de weide is vergeleken met zeugen die dagelijks tijdelijk werden opgehouden op de verharde uitloop buiten de stal. Met behulp van een elektronische tijdklok werden poortjes tussen uitloop, zandbak en weide continu gedurende een half uur gesloten en daarna weer geopend. De metingen vonden wekelijks plaats. Deze bestonden uit het per uur tellen en wegen van het aantal keutels en de hoeveelheid mest in de verschillende ruimten van de buitenuitloop en weide gedurende de dag.

Minder mineralenverlies

Uit het onderzoek blijkt dat zeugen door tijdelijk oponthoud op de verharde uitloop gedurende de dag 25% meer op de uitloop en 7% minder in de weide mesten dan zeugen die onbelemmerde toegang tot de weide hebben. Daarnaast is door gebruik van de zandbak 15% minder mest op het pad of in de weide terechtgekomen. Volgens Wageningen UR bieden deze onderzoeksresultaten perspectief om mineralenverliezen in de weide te voorkomen.

Klik hier voor de volledige tekst van het rapport: ‘Vertraging van biologische zeugen naar de weide om mineralenverlies te voorkomen.'