Nieuws

Strokenteelt met zes verschillende gewassen voor meer biodiversiteit

Gepubliceerd op
27 maart 2012

Zes verschillende landbouwgewassen op één perceel naast elkaar telen. Het lijkt onbegonnen werk. Toch test Praktijkonderzoek Plant en Omgeving (PPO) dat uit. Zo willen ze een weerbaar landbouwsysteem maken, dat weinig last heeft van ziekten, plagen of extreme weersomstandigheden.

De trend keren. Niet minder dan dat is het doel van de onderzoekers. Landbouwpercelen worden steeds groter omdat de boeren daarmee de kostprijs van hun producten verlagen. Bovendien kunnen ze zo beter voldoen aan de vraag van de afnemers die grote hoeveelheden, uniforme producten willen.

Landouw is te kwetsbaar geworden

De onderzoekers plaatsen kanttekeningen bij deze trend. Grote aaneengesloten oppervlakten van één gewas maken het systeem kwetsbaar. Er hoeft maar één plaaginsect of schimmel te landen en binnen de kortste keren is het hele perceel aangetast als niet snel word ingegrepen. Op zo’n groot perceel kan namelijk geen enkele natuurlijke vijand overleven: er is bijvoorbeeld te weinig (alternatief) voedsel en er zijn geen mogelijkheden om te schuilen. Ons doel is dan ook continuïteit te creëren voor alle nuttige organismen en discontinuïteit voor ongewenste organismen. Hierbij spelen perceeldimensie en diversiteit een belangrijke rol.

Vergroting van de diversiteit binnen een perceel is de oplossing, zo denken de onderzoekers. Daarom testen ze strokenteelt uit. Op stroken van 3 meter breed telen ze zes verschillende gewassen naast elkaar. Daarnaast maken ze zo veel mogelijk gebruik van vaste rijpaden zodat de grond alleen plaatselijk verdicht wordt. Dit is gunstig voor het bodemleven.

Een divers bodemleven

Deze maatregelen komen ten goede aan de diversiteit in bodemleven in en op de grond. Dat profiteert van schuilmogelijkheden en van voedsel gedurende het hele jaar. Wordt het ene gewas geoogst, dan is er nog een ander gewas over. Bovendien blijft de grond nooit lang kaal omdat er na de oogst zo snel mogelijk een groenbemesters geteeld wordt.

Op deze manier ontstaat een ‘robuust weerbaar’ landbouwsysteem. Zodra het systeem verstoord wordt, ontstaat snel weer een nieuw evenwicht. Hierbij komt de landbouwproductie niet in gevaar. Is het systeem robuust genoeg dan hoeft er minder of niet te worden ingegrepen omdat het zelf in staat is om veranderingen op te vangen. Voor de voedselproductie betekent het o.a. weerstand kunnen bieden aan ziekten en plagen en aan extreme weersomstandigheden zoals droogte of heftige neerslag.De resultaten na één jaar laten een verlaagde aantasting door schimmels en een verhoogd aantal natuurlijke vijanden zien.

Economisch rendabel

Voor de onderzoekers is het nu de vraag of het systeem economisch rendabel te maken is. Dit kan met gebruik making van moderne technieken als GPS en precisietechnieken zodat de stroken van één gewas gemakkelijk zijn te markeren en te bewerken in dezelfde rondgang .Ook willen ze weten hoe breed de stroken minimaal moeten zijn om bijvoorbeeld lopende insecten goed hun werk te laten doen. Dit betekent dat de experimenten een aantal jaren moeten lopen. Het onderzoek vindt plaats op het proefbedrijf van PPO in Lelystad en bij een teler.

Downloads

Meer downloads