Nieuws

Stikstofbemesting bij bio aardappelen: Goede grasklaverkuil realiseert hoogste opbrengst

Gepubliceerd op
7 april 2014

In een verkennende proef in 2011 kwam naar voor dat stalmest te traag werkt om optimaal aan de vroege stikstofbehoefte van biologische aardappelen te beantwoorden. Bijkomend wordt de bemesting met stalmest de komende jaren beperkt door de fosfaatnorm in MAP4. Alternatieve bemestingsstrategieën die coherent zijn met de biologische teeltmethode dringen zich op.

Een basisbemesting met goede grasklaverkuil leverde dit jaar een uitstekende opbrengst (58ton/ha). Een standaard basisbemesting met stalmest of drijfmest met compost levert een goede opbrengst (51 ton/ha) en was significant hoger dan het onbemeste object. Een bijbemesting met organische korrelmeststoffen resulteerde in een betere stikstofvoorziening en een beperkte meeropbrengst (+ 3 ton/ha). Het effect van een rijenbemesting in vergelijking met een volleveldse bijbemesting was dit jaar niet meetbaar in de opbrengst. Dit is mogelijk het gevolg van technische problemen bij het planten waardoor de korrelmeststoffen niet precies in de plantrijen aanwezig waren.
Tijdens het volledige teeltverloop was de stikstofbeschikbaarheid voor het gewas sober. Zowel op het eind van de teelt als half november was er nauwelijks stikstofresidu in het profiel.

Bron: CCBT

Publicatie

Stikstofbemesting bij biologische aardappelen

Contact

Annelies Beeckman, annelies.beeckman@inagro.be