Nieuws

Sterke aardappelrassen weerstaan hoge plaagdruk

Gepubliceerd op
9 januari 2015

In 2014 zorgde de vroege en zeer hoge plaagdruk voor een grondige selectie in de rassenproef aardappelen op het proefbedrijf biologische landbouw van Inagro. Veel rassen waren begin juli praktisch afgestorven. Een derde van het aanbod hield stand tot aan het loofbranden begin augustus. Een aantal van die rassen combineerde een goede smaak en kwaliteit met bruto-opbrengsten tot ruim 50 ton per hectare.

Het standaardras Agria (polyvalent) stelt dit jaar teleur qua opbrengst door zijn hoge plaaggevoeligheid. De culinaire kwaliteit is in deze omstandigheden goed te noemen. De biologische teelt van Agria zonder gewasbescherming met koper is risicovol.

Acht rassen absoluut plaagresistent

In deze proef beschikten acht rassen over een sterke tot absolute plaagresistentie. Dit vertaalt zich in het jaar 2014 direct in de opbrengst. Sarpo Mira en Toluca zijn al langer in gebruik en bevestigen hun eigenschappen in deze proef. Alouette is beloftevol als rode kookaardappel. Carolus (foto hierboven) wordt een standaard als bloemige tafelaardappel en frietaardappel. Connect en de nummers CMK en VOS hebben goede troeven in het veld en realiseren een hoge opbrengst. De kwaliteit van deze rassen is aanvaardbaar goed. Vitabella is te beperkt in opbrengst en voldoet culinair waarschijnlijk niet.

Matige tot onvoldoende plaaggevoeligheid

In de groep met matig plaaggevoelige rassen komen enkele rassen naar voor. Biogold blijft een vaste waarde als vroege, polyvalente aardappel. In het segment vastkokende aardappelen wordt Agila op dit moment courant geteeld. De kwaliteit is goed, maar de opbrengst valt tegen. Allians, Almonda en Jelly zijn iets productiever onder de gegeven omstandigheden.

De overige rassen in deze proef bieden ofwel onvoldoende meerwaarde ten opzicht van de eerder genoemde rassen of voldoen helemaal niet voor de biologische teelt.

Meer informatie

Bron: CCBT

Contact

Karel Dewaele, Inagro, karel.dewaele@inagro.be of Lieven Delanote, Inagro, lieven.delanote@inagro.be