Nieuws

Stalboekje nu voor de gehele varkenshouderij

Gepubliceerd op
2 februari 2014

Het nieuwe, herziene stalboekje over gezondheid en kruiden in de varkenshouderij is aangevuld met nieuwe middelen en inzichten en aangepast voor toepassing in de gangbare varkenshouderij. Het boekje is nu een naslagwerk met informatie voor alle varkenshouders.

Voor de gangbare varkenshouderij zijn veel meer middelen en voederadditieven toegestaan. Ook bevat het stalboekje nu een managementgedeelte toegespitst op de gangbare varkenshouderij.

Ander management

Het streven om het gebruik van antibiotica in de veehouderij terug te dringen vraagt om een ander management. Goede voeding, huisvesting en hygiëne zijn daarbij belangrijk. In het herziene stalboekje worden handvaten gegeven om met natuurlijke middelen de gezondheid van de dieren te bevorderen en zo ziektes te voorkomen. Tevens kunnen middelen worden ingezet om de ernst van de ziekte te reduceren.

Dierenartsen

Doel van het boekje is ook om dierenartsen te informeren over de mogelijkheden van natuurproducten (bijv. bij diarree bij biggen) en de wetenschappelijke onderbouwing hiervan inzichtelijk te maken.

Downloads

Contact:

Maria.jpg

Maria Groot, Rikilt van Wageningen UR