Nieuws

Stalboekje biedt pluimveehouder nieuwe inzichten

Gepubliceerd op
9 juni 2015

RIKILT Wageningen UR heeft een nieuw 'Stalboekje Pluimvee’ uitgebracht. In deze editie is onder andere aandacht voor het terugdringen van antibioticumgebruik door het verstrekken van natuurlijke producten. Dit vraagt om ander management. Goede voeding, huisvesting en hygiëne zijn hierbij belangrijk.

Ook voor de gangbare pluimveehouderij

Het boekje is een geactualiseerde versie van een eerdere editie. De stalboekjes in 2009 en 2011 zijn oorspronkelijk gemaakt voor de biologische veehouderij in het kader van onderzoek voor bioKennis. Deze uitgave is in 2014 en 2015 aangevuld met nieuwe middelen en inzichten en aangepast voor toepassing in de gangbare pluimveehouderij. Dit betekent onder andere dat een hoofdstuk over vleeskuikens is toegevoegd en de informatie over leghennen is uitgebreid.

Gezondheid bevorderen en ziektes voorkomen

In dit boekje is aandacht voor het gebruik van natuurlijke middelen. Deze kruiden en andere natuurproducten kunnen de gezondheid van de dieren bevorderen, waardoor mogelijk ziektes te voorkomen zijn. Deze middelen kunnen soms ook ingezet worden in plaats van antibiotum om de ernst van een ziekte te verminderen. Het boekje is tevens een middel om dierenartsen te informeren over de mogelijkheden van natuurproducten en maakt een wetenschappelijke onderbouwing hiervan inzichtelijk.

Overzicht van producten op de markt

Veel biologische en gangbare pluimveehouders hebben behoefte aan praktische informatie over het ‘natuurlijk’ gezond houden van hun pluimvee. In deze uitgave staat een overzichtslijst van kruiden en natuurproducten die effect kunnen hebben bij verschillende gezondheidsproblemen. Daarnaast geeft het boekje de dierenarts inzicht in welke producten op de markt zijn en wat voor onderzoek daarnaar is verricht.

Meer informatie

Contact

Maria de Groot, Wageningen UR, maria.degroot@wur.nl