Nieuws

Stalboekje Vleeskalveren geeft inzicht in gebruik van natuurlijke producten

Gepubliceerd op
21 februari 2015

RIKILT Wageningen UR heeft het 'Stalboekje Vleeskalveren’ uitgebracht. Dit is een nieuw boekje in de serie waarin veehouders tips krijgen voor het gebruik van kruiden en andere natuurlijke producten. Deze producten kunnen de weerstand van dieren verhogen, dierziektes voorkomen en op langere termijn bijdragen aan robuustere dieren en een verminderd gebruik van antibiotica.

Voor veehouders is het vaak onduidelijk hoe zij plantaardige producten zinvol kunnen toepassen. Veel boeren hebben behoefte aan praktische informatie over het ‘natuurlijk’ gezond houden van hun vee. In de boekjes staat een overzicht van de kruiden en natuurproducten die effect kunnen hebben bij verschillende gezondheidsproblemen. Daarnaast geeft het boekje de dierenarts inzicht in welke producten op de markt zijn en het onderzoek wat daarnaar is verricht.

Per levensfase van het kalf

In het stalboekje ‘Vleeskalveren’ worden de levensfasen van het kalf besproken, welke problemen zich kunnen voordoen en wat voor management maatregelen en producten hierbij kunnen helpen.

Andere stalboekjes

Naast een boekje voor vleeskalveren verschenen reeds eerder stalboekjes voor melkvee-, varkens- en pluimvee. De stalboekjes zijn als pdf vrij verkrijgbaar, maar worden ook in gedrukte vorm aangeboden. Ze worden regelmatig geupdate. De boekjes zijn ontwikkeld met medewerking van het Instituut voor Etnobotanie en Zoöfarmacognosie.

Publicatie


Contact

Maria Groot, Wageningen UR, maria.groot@wur.nl