Nieuws

Spruitkool bioteelt 2013: standaardrassen bevestigen

Gepubliceerd op
25 april 2014

Er zijn geen biologische fungiciden beschikbaar met een goede werkzaamheid tegen de courante ziekten in spruitkool. In een rassenproef biologische spruitkool in het seizoen 2011 en 2012 kwamen enkele rassen naar voor met een goede weerbaarheid. Naast marktleider Syngenta, zoekt Bejo zich een nieuwe plaats in de markt.

Ondanks de late plantdatum en de droge zomer, groeiden alle rassen goed uit. Algemeen waren de stammen vrij kort. Op gele blaadjes en smet na, kwam weinig ziekte voor in het gewas. De vorst bleef uit tijdens het groeiseizoen.

Bij de eerste pluk waren Divino, Neptuno en Gladius reeds over hun optimum. Deze rassen moeten in november geplukt worden.

Valencia is op dit moment een standaardras voor de biologische teelt. Hoewel dit ras ook eerder voor pluk in november is, hield het kwalitatief wel goed stand tot begin december. Plutus en Cobus zijn in deze periode ook op hun plaats. Plutus is iets vroeger dan Cobus.

In de winter zijn Albarus, Bowintus en Clodius lang houdbaar in het veld. Albarus en Clodius zijn iets productiever. Bowintus houdt echter beter zijn blad wat, bij vorst, bescherming kan bieden aan de spruiten. Doric en Revenge hadden begin februari al heel wat geel blad. Igor is een te ruw gewas.

Bron: CCBT


Publicatie

Spruitkool bioteelt 2013: standaardrassen bevestigen

Contact

Lieven Delanote, lieven.delanote@inagro.be of

Johan Rapol (Inagro), johan.rapol@inagro.be