Nieuws

Spoelwormbestrijding bij biologische varkens

Gepubliceerd op
6 februari 2014

De biologische varkenshouderij wil het gebruik van gangbare chemische geneesmiddelen waaronder ontwormingsmiddelen minimaliseren. Alternatieve middelen om spoelwormen te bestrijden zijn tot nu toe niet beschikbaar. Gangbare ontwormingsmiddelen blijven nog nodig voor gezonde dieren en een rendabele bedrijfsvoering. Een verantwoord gebruik is van belang om parasitaire resistentieontwikkeling in de sector te voorkomen.

Wageningen UR Livestock Research heeft een flyer gemaakt, waarin alle kennis over spoelbestrijding bij biologische varkens is samengevat en waarin adviezen zijn opgenomen om verantwoord te ontwormen. Niet alleen de biologische varkenshouderij, maar ook de gangbare varkenshouderij heeft belang bij deze kennis en ontwikkelingen.

Ontwormen van vleesvarkens

Ver voordat de eieren van de spoelworm in de mest zichtbaar zijn, zijn de luchtweginfecties vaak al een feit en is de schade al aangericht. Eieren in de mest of afgekeurde levers bevestigen achteraf de besmetting. Geen afgekeurde levers betekent overigens niet dat de varkens tijdens hun leven geen spoelworminfectie gehad hebben. De littekens op de lever verdwijnen na een week of 6 weer en vormen geen gevaar voor de volksgezondheid. Wel leiden spoelwormen tot longproblemen en groeivertraging bij de varkens. Ontwormen van vleesvarkens om de 5-6 weken voorkomt nieuwe stalbesmettingen.

Preventie

Hygiƫne speelt een belangrijke rol. Het reinigen met hoge druk tussen de ronden door werkt preventief. Zo helpt het reinigen met hoge druk en ontsmetten van de kraamstal, opfokstal biggen en vleesvarensafdeling naar elke ronde zodat de meeste eieren verdwijnen. Ook het dagelijks uitmesten van kraam- en opfokhokken is wenselijk. Het douchen van de zeugen voordat de zeug de kraamstal in komt zorgt ervoor dat er geen wormeieren op de huid van de zeugen zitten. Daarnaast heeft het dragen van schoeisel per leeftijdsgroep een positief effect op het verminderen van versleep van wormeieren. Pas quarantaine toe bij biggen, gelten en beren ter voorkoming van de insleep van nieuwe (resistente) wormen.

Toekomstige maatregelen beperkt

Een maatregel is het fokken op weerstand tegen spoelwormen. De erfelijkheid van weerstand tegen spoelwormen is hoog en de variatie in weerstand tussen en binnen Europese rassen is groot. Dit biedt mogelijkheden. De haalbaarheid om de besmettingsdruk te verlagen via bodemschimmels die de harde eischalen kapot maken lijkt gering. Er is voorlopig nog geen uitzicht op een vaccin tegen spoelwormen

Meer informatie

Lees hier de complete flyer waarin alle kennis over spoelwormen is samengevat en adviezen staan voor verantwoord ontwormen.

Dit project is mede gefinancierd door het Ministerie van Economische Zaken. Meer publicaties over Ascaris zijn te vinden in de bioKennisbank.

Contactpersonen