Nieuws

Speciaal fokprogramma voor biologische varkenshouderij

Gepubliceerd op
22 oktober 2009

Er komt een speciale biologische fokkerij-index voor de biologische varkenshouderij. Met deze speciale index worden KI-beren van de TOPIGS zeugenlijnen gerangschikt naar geschiktheid voor de biologische varkenshouderij. Biologische varkenshouders kunnen deze KI-beren inzetten voor de eigen aanfok van vermeerderingszeugen. Ook bij Top Pie eindberen komt er een aanduiding welke beren het meest geschikt zijn voor de biologische varkenshouderij.

Het realiseren van de speciale indexen voor de biologische houderij is de uitkomst van een studie uitgevoerd door onderzoeksinstituten Wageningen UR Livestock Research en IPG. Daarnaast waren de Vereniging Biologische Varkenshouders, fokkerijorganisatie TOPIGS en slachterij De Groene Weg bij deze studie betrokken. Het Ministerie van LNV zorgde voor de financiering.

Doel van de studie was boven water te krijgen wat de beste genetica voor biologische bedrijven is en wat de beste manier is om deze genetica te fokken. Rotatiekruising blijkt daarvoor vooralsnog de beste mogelijkheid. Aankopen bij een niet-biologisch fokbedrijf is niet mogelijk omdat dan niet aan de SKAL-voorwaarden wordt voldaan. De opzet van een biologisch fokbedrijf kent te veel risico’s terwijl de opzet van een specifieke biologische zeugenlijn nog een stap te ver is.

Met deze speciale selectie binnen de bestaande populaties is het voor biologische varkenshouders beter mogelijk fokgelten te produceren die beter passen voor biologische zeugenbedrijven. Daarbij wordt een maximaal haalbare genetische vooruitgang gerealiseerd waardoor technische resultaten verbeteren en het economische rendement stijgt.

Dit onderzoek naar fokkerij in de biologische varkenshouderij krijgt zijn vervolg in een groot Europees onderzoeksproject met de naam LowInputBreeds (www.lowinputbreeds.org ) . Hierin werken 21 bedrijven en onderzoeksinstellingen samen bij het ontwikkelen van integrale fokkerij- en managementstrategie√ęn ter verbetering van diergezondheid en voedselkwaliteit voor de biologische en extensieve houderij systemen. Het project omvat 6 belangrijke veehouderijsectoren. Het Nederlandse IPG is daarbij de trekker voor de diersoort varkens.

Meer informatie over de uitkomsten van de studie naar de beste genetica voor biologische bedrijven is en wat de beste manier is om deze genetica te fokken vindt u in onderstaande downloads en links.


Ook het net gestarte onderzoek naar vermindering biggensterfte wordt mede gefinancierd vanuit LowInputBreeds. Meer informatie daarover vindt u in onderstaand nieuwsbericht.

  • Contact informatie: Jan Merks, IPG, Jan ten Napel, Wageningen UR Livestock Research

Downloads

Meer downloads

Links