Nieuws

Smaakpanel en consumenten proeven peen uit demoveld

Gepubliceerd op
1 maart 2010

Het peenras Nerac is nog steeds het meest geteeld, bij bewaarpeen is dit ongeveer 75% van het biologische areaal. Wat eigenschappen betreft kwam Nerac dit jaar niet als beste te voorschijn. Daarnaast blijkt het lastig om deze hybride op biologische wijze te vermeerderen. Gelukkig zijn er ook nieuwkomers, verschillende rassen zijn ingezaaid in een Demo veld op de Broekemahoeve. Tijdens het seizoen en na oogst zijn de rassen beoordeeld op diverse eigenschappen.

In 2009 zijn er 14 rassen gezaaid, waarvan de helft biologisch vermeerderd. Naast de hybriden stonden er twee zaadvaste rassen (Fynn en Milan). Na opkomst zijn de planten geteld en later in het groeiseizoen de loofeigenschappen (stevigheid en gezondheid) visueel beoordeeld. Vooral de rassen Namur en Miami hadden minder planten per meter. Maar ook Nerac bleef achter ten opzichte van de vijf rassen waarvan voldoelde planten zijn opgekomen.

De variatie na opbrengstbepaling bedroeg circa 30% waarbij Elegance het hoogste scoorde. Enkele rassen waaronder Negovia en nummer 55-300 van Rijk Zwaan, vielen op door het hoog percentage fijne peen. Ook de uitval bij Negovia was relatief hoog (12%). Van de geoogste penen zijn zes rassen voorgelegd aan het professionele smaakpanel van Wageningen UR Glastuinbouw. Uit deze smaakronde kwam Romance als goed te voorschijn, waarbij sommige panelleden aan het gegaarde product een (te) intense peensmaak ervoeren. Naast smaak werd Romance ook voor andere eigenschappen positief beoordeeld. Vanuit de praktijk de kanttekening dat de loofkwaliteit van dit ras in de praktijk soms tegenvalt. In navolging op het smaakpanel hebben totaal 1509 consumenten via Estafette/Odin een smaakbeoordeling gedaan van vijf rassen waarvan Romance het referentieras was. Ook in deze test scoorde Romance het hoogst.
Naast Nerac zijn er dus rassen met perspectief voor de biologische teelt, er ligt een uitdaging voor telers en verwerkers om naast opbrengst ook bewust voor smaak en kwaliteit te kiezen.

Klik hier voor rapport peenrassendemo 2009.

Downloads

Meer downloads