Nieuws

Slim vruchtwisselen reduceert aaltjespopulatie

Gepubliceerd op
18 mei 2012

Intensief telen onder glas geeft risico’s op besmetting met bodemgebonden plagen. Bij vruchtgroenten zoals tomaten, paprika en komkommer kunnen hoge populatie aaltjes flinke schade veroorzaken. Onderstammen zorgen ervoor dat de beworteling op peil en daarmee de opbrengstreductie beperkt blijft. Maar daarnaast zijn aanvullende maatregelen noodzakelijk om de problemen voor te blijven. Binnen het project Biowisselkas zijn de mogelijkheden voor verruiming van de vruchtwisseling verkend.

In 2009 en 2010 zijn praktijkproeven uitgevoerd met een alternatief teeltsysteem binnen de biologische glastuinbouw. Het doel van het alternatieve systeem is het verbeteren van de bodemgezondheid, door verbreding van de vruchtwisseling. In het zogenaamde Köver systeem, worden de plantbedden ondergronds door middel van folie in compartimenten verdeeld. Op de ene helft van het plantbed worden vruchtgroenten geteeld, en op de andere helft van het plantbed kunnen antagonistische gewassen worden geteeld, of de grond braak gelegd.

Paprika blijkt in het systeem veel last te hebben van de antagonistische gewassen, die veel licht wegvangen. De opbrengst van de paprika liep daardoor met 25% terug. In combinatie met braak blijven de opbrengsten op een acceptabel niveau, vergelijkbaar met het reguliere systeem. Wel vallen er stengels uit als deze (te) schuin weggroeien. Voor paprika geeft het wisselsysteem onvoldoende productie zekerheid. Tomaat produceert in het systeem in combinatie met braak hetzelfde als in een normale teelt. De aantallen pathogene wortelknobbelaaltjes (Meloidogyne incognita) nemen sterk af tijdens het eerste jaar braak.

Twee jaar braak heeft echter geen extra effect op de daling van de aaltjespopulatie. Aan het eind van de opvolgende tomatenteelt zijn de aaltjesaantallen weer sterk gestegen, dit onafhankelijk van de voorvrucht (paprika of braak). Wel zijn de wortels iets gezonder van tomatenplanten die geteeld zijn nadat de grond braak heeft gelegen. De gezondheids-verbetering is echter te klein om ook in een hogere opbrengst te resulteren. Het wisselsysteem vraagt ook een andere aanpak van de bemesting. Voor de aanleg van het teeltsysteem zijn investeringen noodzakelijk. De onzekerheden over het opbrengstniveau van paprika weerhouden glastuinders ervan het systeem op te pakken.

Klik hier voor het rapport

Downloads

Meer downloads

Links