Nieuws

Slim vruchtwisselen onder glas

Gepubliceerd op
6 december 2007

Ecologisch en economisch duurzaam produceren gaan niet altijd hand in hand. Glastuinbouw is een gespecialiseerde sector en vaak heeft de glastuinder slechts enkele gewassen op zijn bedrijf. Krappe vruchtwisseling leidt tot bodemgebonden ziekten en plagen. Daarom zoekt de sector naar alternatieve teeltsystemen om de bodem gezond en productief te houden.

Het rapport "Productiesystemen met teeltwisseling" geeft opties waarbij de bodem minder eenzijdig wordt beteeld. Door gebruik van antagonistische gewassen kunnen plagen zoals wortelknobbelaaltjes worden teruggedrongen. De grond lang braak leggen is vanwege hoge investeringen een (te) kostbare zaak, daarom wenst de glastuinder een korte braakperiode. Tijdens de braakperiode neemt de populatie aaltjes in de bodem af. Uit onderzoek blijkt dat sommige gewassen helpen bij het opruimen van de aaltjes. Dit doordat de planten aaltjes aantrekken en verwijderd worden uit de kas (vanggewassen) of doordat zij stoffen afgeven die aaltjes doden (antagonistische gewassen). Uit het onderzoek van afgelopen jaar blijkt dat afrikaantjes (Tagetes) na inwerken ook een bestrijdend effect hebben op knobbelaaltjes M. incognita. André van de Wurff volgt het teeltsysteem bij de Gebroeders Verbeek en ziet wel mogelijkheden met dit gewas; “naast het effect van het afwisselen van teeltstroken zagen we ook effecten op de populaties aaltjes van het gewas na onderwerking.

Ondanks dat er al veel bekend is over de effectiviteit van afrikaantjes tegen het wortellesieaaltje (Pratylenchus penetrans) en wortelknobbelaaltjes, is dit een nog niet beschreven fenomeen. Komend jaar willen we kijken hoe deze tussenteelt ingepast kan worden en meten hoever populaties afnemen na toepassing van verschillende teeltsystemen en toepassingen.”

Naast deze gerichte maatregelen zijn ook andere teeltsystemen zoals afwisseling van vruchtgroenten met bladgewassen of sierbloemen mogelijk. Greet Blom van WUR PRI heeft de verschillende teeltsystemen na discussie met biologische glastuinders en onderzoekers op een rij gezet. Het onderwerp werd afgelopen zomer weer actueel nadat de gevoeligheid van het grondgebonden teeltsysteem via Vrij Nederland aan de orde werd gesteld. De biologische glastuinders zijn het erover eens dat ook de biologische teelt onder glas in de grond thuishoort. Daarom stuurt de Bioconnect productwerkgroep aan op toepasbare oplossingen in de praktijk.

Voor presentaties zie bedrijfsnetwerk glastuinbouw

Meer informatie:

Klik hier voor de samenvatting en het complete rapport 'Productiesystemen met teeltwisseling voor de biologische glasteelt : gebruiksmogelijkheden en perspectief : een eerste verkenning'