Nieuws

Samenwerken met biologisch; Innovatie en verbinding in de varkenshouderij

Gepubliceerd op
9 februari 2011

Gangbare varkenshouders weten vaak niet zoveel van de biologische varkenshouderij. Daardoor missen ze ook de kans om van hen te leren. LEI-onderzoek laat zien dat de kruisbestuiving over en weer groot kan zijn.

Meer dierenwelzijn en economisch voordeel

Het LEI heeft experts in de biologische en gangbare sector gevraagd naar innovaties die van nut kunnen zijn. Ze noemden vele voorbeelden. De biologische sector laat de biggen, vanwege een beter dierenwelzijn, langer bij hun moeder zogen. Dat lijkt ook beter te zijn voor de darmen en daarmee ook voor de gezondheid van de big. Gewoonlijk wordt de zeug pas weer geïnsemineerd na de zoogperiode, maar de biologische varkenshouderij experimenteert met de inseminatie tijdens de zoogperiode. De tijd tussen twee worpen in kan dan omlaag, wat economisch voordeel oplevert. En doordat de biggen nog zogen, voelt de zeug minder stress in de periode na de inseminatie. Zo worden economische voordelen gekoppeld aan verbeteringen in dierenwelzijn en diergezondheid.

Innovaties bij gangbare houderij

In de gangbare varkenshouderij wordt geëxperimenteerd met het fermenteren van voer op het bedrijf om de vertering te verbeteren. Ook is er bij gangbare bedrijven veel ontwikkeld op het gebied van stalklimaat en voederinstallaties. De biologische sector is te klein om dit soort innovaties zelf te ontwikkelen, maar zou ze wel over kunnen nemen.

Uitbreiding en versterking van de verbindingen tussen de biologische en gangbare sector, met een duidelijke rol voor erfgangers (zoals voerleveranciers) en onderzoekers, is nodig om van elkaar te leren en gezamenlijk vraagstukken aan te pakken.

Downloads

Meer downloads

Links