Nieuws

Samen op zoek naar oplossingen voor probleemplagen in bio kleinfruit

Gepubliceerd op
1 juli 2014

Biologisch geteeld kleinfruit is enorm geliefd bij het grote publiek. Biotelers van houtig kleinfruit kampen echter met een aantal probleemplagen en -ziekten die ze zonder de krachtige chemische gewasbeschermingsmiddelen het hoofd moeten bieden. Daarom werd in 2013 in het kader van een CCBT-project in gezamenlijk overleg gezocht naar alternatieve oplossingen voor de bestrijding van deze plagen en ziekten.

In de loop van dit project werden diverse overlegmomenten georganiseerd tussen telers, voorlichting en onderzoekers waarin de prioriteiten voor het onderzoek werden bepaald. Dit gebeurde in overleg met de biotelers zelf. 

Bedrijven waar proeven konden plaatsvinden werden in overleg met het Bio-bedrijfsnetwerk kleinfruit geselecteerd. Het ging dus om ‘on farm’ onderzoek bij biobedrijven en afspraken werden gemaakt rond proefdesign, proefobjecten en taakverdeling. Hierbij werd rekening gehouden met de ervaringen van onderzoekers, de ervaringen van biofruittelers, en de eventueel aanwezige kennis en ervaringen in het buitenland. Concreet werden er in de loop van 2013 dan vijf proeven georganiseerd:

  • Feromoonverwarring voor bessenglasvlinder
  • Monitoring van Drosophila suzukii
  • Botrytis bestrijding bij bramen met het flying doctors systeem
  • Bestrijding van bramengalmijt met nuttigen
  • Witziektebestrijding bij herfstframbozen

Bron: CCBT

Publicatie

Samen op zoek naar oplossingen voor probleemplagen in de biologische teelt van houtig kleinfruit

Contact

Geert Latet, geert.latet@pcfruit.be

Tim Belien, tim.belien@pcfruit.be