Nieuws

SOLINSA onderzocht innoverende netwerken voor duurzame landbouw

Gepubliceerd op
15 januari 2014

Op 13 december ging in Brussel de slotconferentie door van het Europese FP7-project SOLINSA (Support of Learning and Innovation Networks for Sustainable Agriculture). 11 partners uit 8 verschillende landen participeerden in het project. FIBL, de Zwitserse onderzoeksinstelling voor biolandbouw, was coördinator.

De hoofddoelstelling was het achterhalen hoe lerende netwerken en innovatienetwerken in de landbouwsector gevormd worden en hoe ze functioneren in de praktijk. Een aantal cruciale factoren en mogelijke barrières werden blootgelegd. Daarnaast werd onderzocht hoe het beleid, mogelijke financiële maatregelen, onderzoek, opleiding en voorlichting ondersteunend kunnen zijn voor dergelijke netwerken. In het najaar van dit jaar werd nog een cursus georganiseerd voor ‘innovatie brokers’.

In Vlaanderen zijn de biobedrijfsnetwerken een goed voorbeeld van zo’n ‘lerende netwerken’.

Op de finale resultaten uit het project is het nog eventjes wachten. Deze zullen o.a. bestaan uit tools en methodes voor actoren die betrokken zijn bij leren en innovatie in de landbouw. Daarnaast zullen er ook een heel aantal beleidsadviezen verspreid worden.