Nieuws

SBIR voor ‘Maximale weidegang voor minimale ammoniakemissie’

Gepubliceerd op
24 januari 2014

Het projectvoorstel ‘Maximale weidegang voor minimale ammoniakemissie’ dat Vereniging De Natuurweide wil laten uitvoeren door Wageningen UR Livestock Research, het Louis Bolk Instituut en ZLTO, heeft een SBIR gekregen in de categorie Terugdringen ammoniakuitstoot: voer- en managementmaatregelen.

Biologische melkveehouders hebben gemiddeld ruim drie keer zo veel weidegang op hun bedrijven dan gangbare bedrijven. Meer weidegang leidt tot minder ammoniakemissie. Onduidelijk is hoeveel minder ammoniakuitstoot er is op biologische bedrijven die meer dan 3.300 uur weidegang per jaar toepassen. Daar wil dit project duidelijkheid in scheppen. Het project verkent hoe die maximale weidegang goed te borgen en te handhaven is.

Natuurweide

Natuurweide is de Vereniging van Biologische Melkveehouders in Nederland. 160 van de 325 biologische melkveehouders zijn lid. Het doel van Natuurweide is het behartigen van alle belangen van biologische melkveehouders. Voor de uitvoering van het project huurt Natuurweide Wageningen UR Livestock Research, Louis Bolk en ZLTO in. Het project maakt maximaal gebruik van de kennis en ervaring binnen de Proeftuin Natura2000 Overijssel, praktijknetwerken en studiegroepen van biologische melkhouders.

SBIR

SBIR (Small Business Innovation Research) is een regeling van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Met SBIR daagt de overheid ondernemers uit om maatschappelijke problemen op te lossen met innovatieve producten en diensten. Het doel van de ingediende voorstellen in de genoemde categorie is met voer- en managementmaatregelen de uitstoot van ammoniak op een Nederlands landbouwbedrijf met minimaal 10% te verminderen. In totaal is aan negen van de vijfentwintig ingediende projectvoorstellen een SBIR toegekend.

Contactpersonen

Kees van Veluw, Natuurweide en Gerard Migchels, Livestock Research