Nieuws

Resultaten uit rassenproeven met drie koolsoorten

Gepubliceerd op
30 april 2015

De afgelopen jaren is er onderzoek gedaan naar de teelt van witte, rode en chinese kool in Vlaanderen. Per koolsoort zijn de bevindingen en resultaten weergegeven in een publicatie. Een overzicht uit de verschillende rassenproeven.

Proef met rassen witte kool

Op de databank www.organicxseeds.be is er een ruim aanbod van biologische rassen voor witte kool. Toch houden sommige telers vast aan hun vertrouwde gangbare ras. In deze rassenproef werd de gebruikswaarde van het biologisch rassenaanbod vergeleken met enkele gangbare referentierassen.

Voor witte kool zijn meerdere rassen biologisch zaaizaad beschikbaar. De expertgroep ‘biozaad voor groenten in open lucht’ adviseerde daarom in het najaar 2012 om voor witte kool niet langer gangbaar niet-ontsmet zaaizaad toe te staan. Om de haalbaarheid van dit advies na te gaan, werden in deze proef de beschikbare biologische rassen uitgezaaid samen met een beperkt aantal gangbare referentierassen. De bedoeling is om na te gaan of de beschikbare biologische rassen effectief voldoen in hun marktsegment en voldoende equivalent zijn aan de gebruikte gangbare rassen.

Lees het hele artikel: Suboptimale teeltomstandigheden stellen rassen witte kool op de proef

Rassenproef biologische rode kool

Terwijl er voor witte kool al een behoorlijk biologisch rassenaanbod is, is dat voor rode kool nog beperkt. In de rassenproef rode kool op het proefbedrijf biologische landbouw waren de groeiomstandigheden dit jaar moeilijk. Enkele rassen lieten toch goede resultaten zien.

Lees het hele artikel: Moeilijke teeltomstandigheden in rassenproef biologische rode kool

Chinese kool telen onder een koepel

Chinese kool is geen makkelijke teelt. Vooral het oogstmoment is cruciaal. Bij te vroege oogst is het risico op te geringe kropvulling reëel. Wanneer echter te laat geoogst wordt, kan interne bruinverkleuring plaatsvinden waarbij de binnenste bladeren verdrogen of verrotten. Niet zo eenvoudig te detecteren en te elimineren daar dit bij het oogsten niet zichtbaar is en slechts na levering, door ontevreden klanten aan het licht komt. Daarnaast is Chinese kool een minder gekende groente, waardoor de eigenschappen van de rassen iets minder gekend zijn. Om die reden werd tijdens het voorjaar een rassenproef Chinese kool in tunnel aangelegd.

Lees het hele artikel: Chinese kool in koepel: Orient Surprise en Manoko beste scoorders

Biologische chinese kool voor in het najaar

In 2014 testte Inagro negen rassen chinese kool uit op het veld, waaronder het biologische ras Bilko. Het najaar van 2014 begon warm en verliep vrij vochtig. De rassen hadden in deze omstandigheden vooral af te rekenen met Alternaria.

Lees het hele artikel: Biologische Bilko voldoet voor chinese kool in het najaar

Publicaties

Meer informatie

Dossier: Kwaliteit van zaaizaad van kool

Bron: CCBT

Contact