Nieuws

Resultaten Europees onderzoek naar grondbewerking in biologische landbouw

Gepubliceerd op
30 september 2014

Opbrengsten bij toepassing van gereduceerde grondbewerking in biologische landbouw zijn vergelijkbaar met de opbrengsten als de grond geploegd wordt (20-30 cm). Deze resultaten zijn echter afhankelijk van gewas, klimaatcondities en grondsoort. Dit blijkt uit een meta-analyse van literatuur en experimentele data in het Europese Tilman-Org project.

Onderzoekers in het Europees samenwerkingsproject Tilman Org bekijken de effecten van technieken uit de conserveringslandbouw in een biologische bedrijfsvoering. Conserveringslandbouw of in het Engels ‘Conservation Agriculture’ wordt wereldwijd op grote schaal toegepast in de gangbare landbouw bij vooral de grootschalige teelt van maaigewassen, als soja en granen. Belangrijke elementen in de conserveringslandbouw zijn de gereduceerde, vaak minimale, grondbewerking en het gebruik van groenbemesters.

Een greep uit resultaten van dit project tot nu toe laat zien dat:

  • De toepasbaarheid en de effecten van gereduceerde grondbewerking blijken afhankelijk te zijn van onder andere grondsoort, bouwplan en klimaatomstandigheden.
  • Onkruiddruk nam in ruim de helft van de experimenten toe. In veel gevallen was er echter geen verschil in onkruiddruk en soms nam de onkruiddruk zelfs af.
  • Voor de Nederlandse situatie is duidelijk sprake van een toenemende onkruiddruk. Deze toename leidde niet tot een opbrengstreductie.

Vanuit het project zijn een aantal resultaten beschikbaar via de website, zoals korte technische handleidingen voor de bevordering van regenwormen en voor gereduceerde grondbewerking (in het Duits). Bekijk op de website ook de video’s over de beweegredenen en drempels van boeren voor de toepassing van gereduceerde grondbewerking.

Nederlandse projectdeelnemers

In september 2011 startte het Timan-Org project, vanuit Nederland nemen Wageningen UR-PPOagv en LBI deel. De Nederlandse bijdrage in dit project richt zich vooral op de stikstof dynamiek en onkruidbeheersing.

Meer informatie