Nieuws

Regelgeving daglicht voor biologische (opfok)hennen kan duidelijker

Gepubliceerd op
7 oktober 2010

De bonenvlieg (Delia platura) veroorzaakt niet alleen schade in de bonenteelt, maar komt ook voor in andere gewassen waaronder asperge. Om insecten zoals de bonenvlieg in een vroeg stadium uit te schakelen, is het middel Bio 1020 van Bayer in de markt gebracht. Afgelopen jaar is de werking van het middel binnen de projecten Telen met Toekomst en Schoon Water in de praktijk getest.

Uit het (literatuur)onderzoek naar daglichtmanagement bij (opfok)leghennen komt verder naar voren dat kippen meer kunnen zien dan mensen. Zo zien ze onder andere ultraviolet licht, waardoor ze objecten (zoals voer, omgeving en elkaar) anders zien dan mensen. Ook de lichtsterkte is voor kippen hoger dan voor mensen. Lichtsterktemeters zijn echter afgestemd op mensen, waardoor lichtmetingen in stallen de lichtsterkte voor kippen onderschatten. Bovendien zien kippen meer beelden per seconde dan de mens en kunnen ze laag frequente lampen zien flikkeren. De onderzoekers vonden echter geen literatuurgegevens dat flikkeringen leiden tot problemen als meer (veren)pikkerij.

Veel onbekend over daglicht

In stallen voor biologische leghennen is ruimschoots daglicht verplicht. Een ruime hoeveelheid daglicht wordt algemeen gezien als een belangrijk welzijnsaspect voor leghennen. Biologische pluimveehouders vragen zich wel af of dat echt zo is, omdat daglicht vanouds in relatie wordt gebracht met het risico op excessieve pikkerij. Ook weten ze vaak niet hoe ze de daglichtvoorziening het beste kunnen realiseren en hoe ze moeten omgaan met kippen in stallen met veel daglicht. Ook de invloed van daglicht op gedrag, diergezondheid en technische resultaten is vaak onbekend.

Daglichtmanagement

Het onderzoeksrapport geeft een overzicht van de invloed van daglicht op (opfok)leghennen. Daarbij worden tevens de verschillende managementaspecten van verlichting en lichtschema’s behandeld. Ten slotte wordt een overzicht gegeven van daglichtlampen en lichtdoorlatende materialen om daglichtinval in de stal te realiseren. De bevindingen geven biologische pluimveehouders handvatten over hoe ze moeten omgaan met de daglichtvoorziening voor hun (opfok)leghennen. Het rapport kan tevens dienen als leidraad voor duidelijker biologische regelgeving.

Foto: De wand van de stal op De Lankerenhof naar de overdekte uitloop kan worden gesloten met een lichtdoorlatend zeil.

Downloads

Meer downloads