Nieuws

Rassenproef prei late herfst bioteelt 2014

Gepubliceerd op
17 februari 2015

In de biologische preiteelt is de rassenkeuze het voornaamste instrument ter beheersing van ziekten en sleet. Enkele gangbare hybrides doen het ook goed onder biologische teeltomstandigheden. In het biologisch aanbod geeft Navajo een kwalitatieve opbrengst.

Voor deze rassenproef late herfstprei werden 14 rassen aangemeld. Fama is een zaadvast ras, de rest zijn hybriden. Voor Belton, Navajo en Pluston waren er biologische zaden beschikbaar. Voor de overige rassen werden ‘niet chemisch behandelde (NCB)’ zaden uitgezaaid.

De standaardrassen Antiope, Surfer en Walton doen het dit jaar goed. Poulton was bij de oogst over zijn optimum heen en was hierdoor iets minder goed dan voorgaande jaren. Het biologisch aangeboden winterras Navajo had in het veld last van roest maar haalt niettemin een kwalitatieve opbrengst.

Belton en Jumper doen het behoorlijk in het veld, maar presenteren minder mooi in de bak. Ook Lancaster en Pluston bieden onvoldoende meerwaarde tov het huidige rassenpakket. Cambridge, Fama, Mako Flash, Mako Nice en Mercurian voldoen niet voor de biologische teelt.

Bron: CCBT

Publicatie

Rassenproef prei late herfst bio teelt 2014: Standaardrassen spelen haasje over

Contact

Karel Dewaele, Inagro, karel.dewaele@inagro.be of Lieven Delanote, Inagro, lieven.delanote@inagro.be