Nieuws

Rassenproef prei late herfst biologische teelt 2017

Gepubliceerd op
23 januari 2018

In de biologische preiteelt is de rassenkeuze het voornaamste instrument om ziekten en plagen te beheersen. In 2017 ging het seizoen droog van start en waren trips en roest sterk aanwezig. Biologisch beschikbare rassen bewijzen zich als alternatief voor het standaardras Poulton.

Deze rassenproef biologische prei late herfst ging in zeer droge omstandigheden van start. Vanaf half augustus werd het vochtiger en kon de prei doorgroeien. Trips was prominent aanwezig en in de herfst zorgde ook roest voor gewasschade. Een gemiddelde marktbare opbrengst van 29,3 ton/ha werd behaald. De kwaliteit was goed. Opvallend in de resultaten van de verschillende rassen is de grote overeenkomst met het seizoen 2016.
Standaardras Poulton presteerde matig in het veld. Cherokee en Keeper konden zich goed met Poulton meten en staken in opbrengst voorbij. Cherokee realiseerde een voldoende kwaliteit. Het ras is biologisch beschikbaar. Keeper presenteerde mooi in de bak, al is de stam vrij kort. Colletotrichum is een aandachtspunt.
Bij de biologisch verkrijgbare hybrides bevestigen Belton en Pluston hun resultaten van voorgaande jaren. Belton was gezond, maar is bleek en vormt een lange schacht. Curling had opnieuw niet voldoende groeikracht in de droge omstandigheden.
Nunton bevestigt de resultaten van 2016. Qua opbrengst en kwaliteit is het een aanwinst, al vormde dit ras een (te) lange schacht. Aylton haalde een gemiddelde opbrengst met een goede presentatie in de bak. Skater werd later gezaaid en trok deze achterstand mee in het veld.

Bron: CCBT

Meer informatie

Contact

Karel Dewaele, Inagro, karel.dewaele@inagro.be