Nieuws

Rassenproef biologische teelt van winterprei 2014 kent geen winnaar

Gepubliceerd op
1 mei 2015

In de biologische preiteelt is de rassenkeuze het voornaamste instrument ter beheersing van ziekten en sleet. De winter van 2014-2015 kende geen grote vorstperiode en verliep vrij warm en nat. Sleetvastheid en ziekteweerbaarheid waren opnieuw belangrijke parameters voor een goede en kwalitatieve opbrengst.

Voor de rassenproef biologische winterprei stelden de zaadhuizen 10 rassen voor. Alle rassen waren hybriden. Voor Navajo (Vitalis) en Pluston (Nunhems) waren biologische zaden beschikbaar. Voor de overige rassen werden ‘niet chemisch behandelde’ (NCB) zaden uitgezaaid. De rassen werden op 7 april in open lucht uitgezaaid in rijen met 1 cm afstand in de rij en 18 cm tussen de rijen. De opkomst was matig met een gemiddelde opkomst van 59%.

Na een opkweekperiode van 86 dagen werden de planten op 3 juli getrokken en uitgeplant in vlakvelds geponste gaten met een afstand van 10 cm in de rij en 70 cm tussen de rijen. De voorteelt was een tijdelijke grasklaverweide. Als basisbemesting werd 30 ton/ha runderstalmest uitgereden. Er werd niet bijbemest.

De onkruidbestrijding gebeurde door middel van schoffelen en aanaarden al dan niet in combinatie met vingerwieders en de octopuswiedhark. Tegen ziekten en plagen werd niet behandeld. Gedurende de teelt werd preimot opgevolgd met behulp van feromonenvallen. Een behandeling was gezien de lage druk niet nodig. 

Tabel: Gewaskenmerken (klik op de tabel voor een grotere weergave)
Tabel: Gewaskenmerken (klik op de tabel voor een grotere weergave)

De groeiomstandigheden waren in 2014 schijnbaar goed. Een optelsom van kleine minpunten maakte niettemin dat het eindresultaat eerder matig is. De zomer was te somber voor een optimale groei en in de vrij warme en natte winterperiode kregen roest en sleet vrij snel vat op het gewas. Een lichte vorst eind december werkte papiervlekkenziekte en bacterievlekkenziekte (Pseudomonas syringae) in de hand. Aan de eindmeet tekent zich geen duidelijke winnaar af.

In de bak scoren Vitaton en Navajo net iets beter. Hun opbrengst is gemiddeld. Het standaardras Kenton wordt afgerekend op een bovengemiddelde aantasting door Pseudomonas. Aylton vertoonde reeds schot. De andere rassen in deze proef zijn elk om specifieke redenen, minder geschikt. 

Bron: CCBT

Publicatie

Rassenproef prei winter biologische teelt 2014: Geen winnaar aan de mee

Contact

Karel Dewaele, Inagro, karel.dewaele@inagro.be