Nieuws

Rassenproef bio knolselderij 2013: Verschillen in gevoeligheid Septoria apiicola wegen weinig door in eindresultaat

Gepubliceerd op
9 april 2014

De rassenkeuze voor knolselderij in de biologische teelt loopt op vandaag gelijk met de gangbare teelt. Niettemin wegen raseigenschappen als loofontwikkeling en weerstand tegen bladvlekkenziekte (Septoria apiicola) meer door in de biologische teelt. Kan dit een afwijkende rassenkeuze rechtvaardigen?

De proef werd aangelegd op een zandleembodem bij Thierry Beaucarne te Moescroen. 

Door de late plantdatum en de hevige aantasting door Septoria, was de opbrengst in deze rassenproef lager dan voorgaande jaren. Het gewas groeide algemeen opvallend compact, met een slechte bodembedekking als gevolg. 

In de nazomer kreeg Septoria op alle rassen vat. Hierbij lijkt er een beperkt verschil in gevoeligheid tussen de rassen. Behalve voor het gevoeligste ras Otago, vertaalt dit zich niet in eenduidige opbrengstverschillen. Dit was ook in 2012 (beperkte aantasting) het geval.

Rekening houdend met kwaliteit en opbrengst komen vooral Ibis, Rowena en Balena als beste rassen naar voor.

Bron: CCBT

Publicatie

Rassenproef biologische knolselderij 2013

Contact

Lieven Delanote lieve.delanote@inagro.be of Johan Rapol (Inagro), johan.rapol@inagro.be,