Nieuws

Rassen bio wintertarwe doorstaan moeilijk groeiseizoen

Gepubliceerd op
21 november 2016

Inagro testte voor het derde jaar op rij enkele samengestelde kruisingspopulaties (CCP’s) van wintertarwe naast een aantal referentierassen. In theorie vormen deze populaties robuustere gewassen, dankzij de enorme diversiteit in genotypes. De waarnemingen bij Inagro bevestigen dit. Komen deze rassen binnenkort beschikbaar voor de markt?

Samengestelde kruisingspopulaties (composite cross populations / CCP's) worden gevormd door een verschillende rassen of lijnen onderling te kruisen. Het resultaat is een hoge genetische diversiteit in de volgende generaties. Door jaarlijks een deel van de oogst uit te zaaien, past de populatie zich aan aan de lokale en wijzigende groeiomgeving. Voor het derde jaar op rij testte Inagro in de rassenproef wintertarwe CCP's die in het Organic Research Centre (UK) ontwikkeld zijn sinds 2001. Uit de Vlaamse proeven en die van Europese partners blijkt dat deze CCP's robuuste gewassen maken die niet moeten onderdoen voor referentierassen.

Ondanks slecht groeiseizoen goed resultaat

De zeer natte groeiomstandigheden in de eerste helft van 2016 zorgden voor een slecht groeiklimaat voor de graanteelt. De opbrengsten waren gemiddeld laag: 4,5 ton/ha. De CCP's ontwikkelden goed in het voorjaar en haalden gemiddeld een iets hogere en meer stabiele opbrengst dan de overige rassen. De resultaten van de afgelopen drie teeltseizoenen bevestigen dat deze CCP's van wintertarwe weerbare gewassen maken die niet onderdoen voor standaardrassen, zowel op vlak van opbrengst, (bak)kwaliteit als ziekteweerbaarheid.

Publicatie

Bron: CCBT

Contact

Karel Dewaele, Inagro, karel.dewaele@inagro.be