Nieuws

Rantsoen geiten aanvullen met koper

Gepubliceerd op
9 augustus 2010

Geiten hebben een beperkte opslagcapaciteit van koper in de lever. Voor een goede kopervoorziening van geiten is op veel bedrijven aanvulling op het rantsoen nodig, vooral bij de lammeren. Het verstrekken van koper kan via krachtvoer, mineralenmengsels, via drinkwater of via een mineralenbolus. Dit meldt het vakblad V-focus.

Koper is belangrijk voor stofwisselingsenzymen, bloedvorming, bloedvaten, pigment, haren en voor de weerstand van geiten. Wageningen UR Livestock Research heeft de afgelopen jaren op 15 biologische geitenbedrijven ruim 500 bloedmonsters van geiten onderzocht op kopergehalte. Een gehalte van 14-24 umol/l in het bloed is normaal voor geiten. Bijna een kwart van de geiten blijkt een kopergehalte beneden die referentiewaarde te hebben. Bij lammeren is dat 80 procent en bij de lacterende geiten varieert het van 15-30 procent. Een deel van de lacterende geiten heeft een kopergehalte hoger dan de referentiewaarde. Het lijkt erop dat koper op maat moet worden aangevuld, hoewel dat bij groepsvoedering niet altijd mogelijk is.

Bij een normale voeropname is het kopergehalte in het rantsoen voor de verschillende categorieën geiten nagenoeg hetzelfde. De behoefte neemt wel toe naarmate de productie toeneemt, maar dat
compenseert een productievere geit door een hogere voeropname. Er hoeft met koper niet boven de norm gevoerd te worden want in de norm is al een veiligheidsmarge van 50 procent opgenomen.

In ruwvoer is het kopergehalte meestal lager dan de norm voor geiten. Alleen op goede kleigrond bevatten gras en graskuil voldoende koper. Beperkt voeren van ruwvoer met hoge gehalten aan molybdeen, ijzer, zwavel en zink is noodzakelijk, omdat deze elementen de koperbenutting verlagen. Rantsoenen met graslandproducten, snijmaïs en graan moeten aangevuld worden met koper. Het is gebruikelijk om koper toe te voegen aan krachtvoeders, maar aanvulling kan ook in de vorm van mineralenmengsels, mineralen in drinkwater, losse mineralen of met behulp van een mineralenbolus. Voeg niet meer toe dan nodig is voor geiten, maximaal tot 20 mg/kg ds rantsoen. Dat is goed voor de diergezondheid en voor het milieu.

Klik hier voor het volledige artikel ‘Rantsoen geiten aanvullen met koper' uit V-focus, juni 2010.

Downloads

Meer downloads