Nieuws

Proeven aardappel en nieuwe teelten op open velddag

Gepubliceerd op
17 augustus 2015

Op de open velddag op het Vlaamse proefbedrijf Inagro op 17 juni werden de lopende proeven voorgesteld. In dit bericht lichten we er enkele toe. De teelt van aardappel verloopt dankzij het droge voorjaar gunstig. Er is een toenemende vraag naar het graan spelt en het nieuwe ‘pseudograan’ quinoa. Ook soja komt om de hoek kijken.

Droog proefveld aardappel

De pootaardappelen worden standaard voorgekiemd vanaf 6 weken voor planten. Zo wordt de productie vervroegd en is bij vroege plaagaantasting toch al een redelijke productie verzekerd. Ter vergelijking werd een gedeelte van het pootgoed niet voorgekiemd. Tijdens de open velddag was zichtbaar dat de voorgekiemde poters een betere gewasstand en een betere knolzetting hadden. 

In de rassenproef worden een 20-tal rassen vergeleken. Enkele van deze rassen bleken de voorbije jaren plaagresistent. Het droge, eerder koude voorjaar spaart de aardappels vooralsnog van Phytophthora zodat er nog geen verschillen zichtbaar zijn. 

Een plaagresistent ras zoals Carolus groeit door zelfs onder hoge plaagdruk.
Een plaagresistent ras zoals Carolus groeit door zelfs onder hoge plaagdruk.

Bij een aantal late, plaagresistente rassen zal er vanaf eind juli wekelijks een proefmonster geoogst worden om een groeicurve te bepalen. Hiermee willen we onderzoeken hoe de culinaire kwaliteit en de opbrengst evolueert naarmate later wordt geoogst. 

Nieuwe teelten

Wereldwijd is er een toenemende vraag naar het graan spelt en het nieuwe ‘pseudograan’ quinoa, waardoor hun prijzen momenteel hoog oplopen. Voor de biologische variant is er bovendien een meerprijs te verkrijgen. Beide teelten zijn goed aangepast aan de biologische landbouw waardoor ze een stimulans kunnen zijn om naar bio over te stappen. Ook soja is mogelijk interessant.

In het veld werd toelichting gegeven bij hun rassenkeuze en teelttechniek. De teelt van spelt is voor een stuk dezelfde als die van wintertarwe. Met bakspelt als doel is de rassenkeuze belangrijk. Oudere types rassen leveren kwaliteit maar zijn beperkt in opbrengst. Nieuwere types gelijken meer op wintertarwe. Meer info over de biologische teelt van spelt vind je in de praktijkgids die Inagro maakte voor Bio zoekt. Boer.

De kleine zaadjes van quinoa zijn een zogenaamd ‘superfood’ dat sinds kort ook in België wordt verbouwd. De vrij extensieve teelt gelijkt in veel aspecten op die van de zomergranen. In de proef onderzoeken we hoe best onkruiden aan te pakken en bekijken we drie rassen die veredeld zijn voor onze contreien. Zowel met de schoffel + wiedeg als enkel met de wiedeg werd het onkruid in het droge voorjaar voldoende onderdrukt. Het flinke gewas groeit goed door en is beloftevol voor de oogst.

Voor het tweede jaar werd een demoproef met drie rassen van soja ingezaaid. Op kleine oppervlaktes blijkt de bescherming tegen vogels opnieuw een uitdaging, zeker in de opkomstfase. Eens het gewas begint te groeien is het goed bestand tegen wiedeggen. Wordt de biologische teelt van soja met oog op sojabonen voor menselijke consumptie een piste voor de toekomst?

Contact

Karel Dewaele, Inagro, karel.dewaele@inagro.be of Lieven Delanote, Inagro, lieven.delanote@inagro.be