Nieuws

Proefresultaten biolandbouw PIBO Campus vzw

Gepubliceerd op
17 februari 2015

Op 13 januari organiseerde PIBO Campus vzw een studienamiddag voor landbouwers en studenten. De proefresultaten van 2014 werden er voorgesteld, en adviseur Stefan Muijtjens gaf een presentatie over ploegloos boeren.

Dankzij niet kerende grondbewerking kan je volgens Stefan de verscheidenheid aan bodemleven vergroten, zodat de verschillende groepen bodemorganismen elkaar in evenwicht houden. Op die manier kunnen bijvoorbeeld bepaalde schimmels overleven die nuttig zijn bij het bestrijden van aaltjes.

In een ideaal niet-kerend systeem ga je ook groenbedekkers toepassen en rekening houden met een lage bandendruk, een goede vruchtwisseling, een goede ontwatering en een gebalanceerde bemesting.

Door controlled traffic farming (CTF) (vaste rijsporen) toe te passen wordt de belasting op de bodem maximaal beperkt en is de kans op een gezonde bodem in het onbewerkte deel nog groter.

Na deze interessante uiteenzetting kregen we een overzicht van de proefresultaten 2014 door Jos De Clercq en Gunther Leyssens van de afdeling bio van PIBO.

Bron: CCBT

Publicatie

Proefresultaten biolandbouw PIBO Campus vzw

Contact

Gunther Leyssens, pibo, biolandbouw@pibo.be