Nieuws

Praktijknetwerk BIO2 werkt aan een energieneutraal kleinfruitbedrijf

Gepubliceerd op
22 januari 2013

Het praktijknetwerk BIO2 heeft een vliegende start gemaakt. Zes telers van kleinfruitgewassen doen mee met het praktijknetwerk dat als doel heeft om te komen tot een CO2 en energieneutraal kleinfruitbedrijf. Een belangrijke vraag die tijdens de eerste twee bedrijfsbezoeken naar boven kwam is met welke systeemgrenzen gaan we aan het werk om de CO2 footprint te bepalen, oftewel wat nemen we wel en niet mee.

foto1.jpg

In december zijn de uitvoerders Gerjan Brouwer (DLV Plant) en Joris van der Kamp (Soil & More) op werkbezoek geweest bij de kleinfruittelers Rens Davidse (zwarte bes) en Harold Oltheten (verscheidene kleinfruit soorten) in Zeeland en in januari bij Edo Biewinga in Tiendeveen. Drie geheel verschillende bedrijven in aanpak en bedrijfsvoering, juist daarom zo boeiend voor BIO2. In de tweede gezamenlijke bijeenkomst op 30 januari met alle deelnemers van het netwerk worden de bevindingen van deze bezoeken aan de groep voorgelegd. Samen gaan we dan in op de vragen die deze eerste verkenningen oproepen bij het berekenen van CO2 footprint van gewas en/of bedrijf. Er is genoeg stof voor discussie! Welke grenzen houden we aan bij berekeningen (plantmateriaal), per teelt of zoveel mogelijk het hele bedrijf? Op welke teeltmaatregelen zoemen we op in? De volgende bijeenkomst is op 30 januari, vooraf aan de Prismavergadering.

Doel

Het doel van het praktijknetwerk BIO2 is om te komen tot een CO2- en energieneutraal kleinfruitbedrijf. We benaderen het van twee kanten. Aan de ene kant heb je de teelthandelingen en hun invloed op de CO2 footprint van het gewas en van het gehele bedrijf. Niet alleen op gewasniveau, maar het gehele systeem telt mee. Aan de andere kant kijken we naar energiebesparing op het bedrijf. Twee kleinfruitbedrijven worden compleet doorgelicht op energie en CO2. De resultaten en mogelijke oplossingen bespreken we met alle deelnemende bedrijven. We richten ons op praktische maatregelen. Bijvoorbeeld, wat kost mechanische onkruidbestrijding aan CO2 en energie? Zijn er verschillen tussen de deelnemende kleinfruitbedrijven en wat zijn de oorzaken van deze verschillen? Te nemen maatregelen leiden tot een energie- en CO2-neutraal bedrijf. Het gaat om praktische toepasbaarheid en tegelijkertijd om vernieuwingen. We stellen handvatten op voor CO2 en energie om daarmee de biologische teelt nog duurzamer te maken. Begeleiding van het netwerk ligt in handen van DLV Plant en Soil & More, BAS energie en Prisma fruittelersvereniging. Het netwerk is gestart op 1 december 2012 en heeft een looptijd van twee jaar.

Contact informatie: Gerjan Brouwer, DLV Plant