Nieuws

Positief effect op CLA en Omega-3 met grasbrok, rode klaver en olie

Gepubliceerd op
6 maart 2008

Met grasbrok, rode klaver, olie en vers gras kunt u de gehaltes van de “goede” vetzuren CLA en Omega -3 in de melk verhogen, blijkt uit onderzoek van het Louis Bolk Instituut. Mais en GPS hebben een negatief effect.

Het is bekend, dat de gehaltes van de “goede” vetzuren in melk verhoogd kunnen worden door het toevoegen van extra olie in het krachtvoer. In de biologische sector wordt krachtvoer beperkt gebruikt ten opzichte van de gangbare melkveehouderij. Daardoor kan ook minder olie worden gegeven. Biologische olie is ook duurder en er zijn minder mogelijkheden. Zo zijn bijvoorbeeld bewerkte (vis)oliën niet toegestaan. In het project “Productkwaliteit Zuivel Onderscheidendheid” is gekeken naar mogelijkheden voor de biologische melkveehouderij om te sturen op de vetzuursamenstelling van tankmelk.

Naast de duidelijk positieve effecten van de rantsoencomponenten vers gras, grasbrok, rode klaver en olie zijn er ook aanwijzingen voor de invloed van de kwaliteit van het ruwvoer (jong, groeizaam gras) op de vetzuursamenstelling. Van de rantsoenveranderingen, die volgens de huidige kennis, tot een verhoging van het omega-3 gehalte in de melk met 10% (ofwel 1,1 mg extra omega-3 per gram vet) zouden leiden blijkt dat:

  • grasbrok veelal de goedkoopste maatregel is om het omega-3 gehalte in de melk te verhogen,
  • veranderingen in het basisrantsoen (rode klaver toevoegen, maïs weglaten) slechts een beperkte kostenstijging geven,
  • oliegebruik een dure optie is maar het grootste positieve effect heeft op het CLA-gehalte.

Klik hier voor de volledige tekst van het rapport 'Meer goede vetzuren in biologische melk; Het verhogen van het CLA en Omega-3 gehalte'van Anneke de Vries en Jan de Wit.