Nieuws

Perspectieven voor phytophthora resistente rassen

Gepubliceerd op
18 januari 2013

BioImpuls heeft meerdere jaren demovelden aangelegd om de meest gebruikte en nieuwe rassen of selecties te toetsen onder praktijkomstandigheden. Ook dit jaar zijn op drie locaties aardappels gepoot en de gewasontwikkelingen hierna gevolgd. Inmiddels zijn de aardappels van alle demovelden geoogst en deels gewogen. Op het proefveld in Oude Molen (ZW Nederland) sloeg Phytophthora al snel toe, op 23 juni zijn de eerste veldjes gebrand. In Lelystad stak de schimmel begin juli de kop op. Na de oogst zijn de opbrengsten in Oude Molen en Wageningen gewogen.

Door de vroege en ernstige aantasting van diverse rassen door phytopthora zijn veel rassen vroeg gebrand. De tijd tussen eerste aantasting en alle planten aangetast was veelal maar enkele dagen. In Oude Molen is geoogst op 28 augustus. De opbrengsten variƫren van 15 tot 66 ton/ha. Het onderwatergewicht varieerde van 241 (HZ 01-112) tot 432 (Connect). Ook in Wageningen lagen dezelfde rassen, maar dan op zandgrond. Hier is twee keer een opbrengstbepaling gedaan. Bij de tussenoogst, 79 dagen na planten varieerde de opbrengst tussen de 12 en 37 ton/ha, met onderwatergewichten tussen 290 en 395. Bij de eindoogst op 22 augustus varieerden de opbrengsten van 24 tot 47 ton/ha, met onderwatergewichten tussen 264 (VDZ 03-94) en 403 (Vita Bella). De hoogste opbrengst hebben de rassen Bionica, Connect en Carolus met resp. 42, 44 en 47 ton/ha bruto. Op de rassen Bionica, Vita Bella en Carolus is geen Phytophtora aantasting gevonden. De rassen die het op zand goed doen, doen het niet altijd goed op klei en omgekeerd. Op zand zijn de opbrengsten hoger van Bie 02-133, HOT D2-7001, Ditta, Bellanova, Laurette, Primavera, VDZ 03-94 en Connect. Op klei waren de rassen Ballerina, VZF 04-436, Bionica en Carolus hoger. Het ras Sarpo Mira stond niet op zand.

Uit de vergelijkende rassenproeven op de BioImpuls demopercelen zijn een aantal interessante aardappelrassen naar voren gekomen. Deze rassen zijn zowel interessant in hun resistentie tegen de ziekte Phytophtora, als ook om hun opbrengst. Connect, Bionica en Carolus haalden op zand opbrengsten boven de 40 ton/ha. De rassen Sarpo Mira, Bionica en Carolus hebben in Oudemolen op klei bruto opbrengsten van resp. 52, 53 en 66 ton/ha. Connect deed het met 33 ton/ha in Oudemolen minder goed wegens Phytophtora aantasting vanaf 25 juni. De rassen Sarpo Mira, Bionica en Carolus hadden geen Phytophtora. Ook Vita Bella bleek bestand tegen de schimmel, het criterium voor loofbranden werd niet bereikt.

Op het Biovak Kennisplein laat BioImpuls enkele selecties zien. Zie www.biovak.nl.
En op 1 februari vindt de afsluitende bijeenkomst plaats, zie agenda.

Downloads

Meer downloads