Nieuws

Organische stof heeft nog veel geheimen

Gepubliceerd op
30 mei 2011

Een hoog gehalte organische stof is goed voor de bodem en de productie. Dat wordt vaak beweerd. Maar waarom is dat zo? Onderzoekers weten het niet precies. Ze weten zelfs niet of het de organische stof zelf is die voor de voordelen zorgt of dat andere factoren meeliften.

Organische stof bestaat uit plantenresten die in de bodem zijn omgezet tot stabielere fracties, de humus. Humus is belangrijk voor de kwaliteit van de bodem maar veel hangt af van de leeftijdsopbouw. Organische stof wordt namelijk jaar op jaar verder afgebroken tot steeds kleinere stukjes. Als de deeltjes heel klein zijn geworden, verliezen ze hun functie. Van belang is dat er voldoende jonge, actieve organische stof in een bodem zit.

Maar hoeveel is goed? Een exact antwoord is niet te geven. Wijnand Sukkel en Hein ten Berge, onderzoekers bij Wageningen UR zijn er in ieder geval van overtuigd dat een bodem voldoende organische stof moet bevatten. Het gehalte in de bodem mag dan ook niet achteruit gaan. Niet alleen vanwege een mogelijke daling van de opbrengst. Minstens zo belangrijk is de opslag van koolstof in de bodem. Er zit mondiaal ongeveer 3,5 keer zoveel koolstof in de bodem dan in de atmosfeer. Als het organische stofgehalte in de bodem daalt, stijgt de hoeveelheid broeikasgassen in de atmosfeer. Bovendien kan een bodem met organische stof meer water opslaan.

Downloads

Meer downloads

Links